Bezpieczna szkoła

Warsztaty edukacyjne

W ramach dowolnego zadania zostały przeprowadzone 6 godzinne warsztaty dotyczące ‘Bezpiecznej szkoły’. Zadanie stanowiło podsumowanie wcześniejszych działań związanych z konkursem. Warsztaty składały się z dwóch elementów: projekcja filmu oraz warsztaty edukacyjne (patrz scenariusz). Głównym celem spotkania było uwrażliwienie młodzieży na potrzeby swoje i innych, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia oraz wykreowanie wizji ‘Szkoły otwartej szkoły bezpiecznej’. Uczniowie mogli także ocenić działania naszej szkoły, określić jej mocne i słabe strony. Podczas warsztatów powstały plakaty (patrz zdjęcia), które zostały wyeksponowane w galerii prac uczniów.

  • Scenariusz warsztatów edukacyjnych