Bezpieczna szkoła

Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku: Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów.

Zajęcia odbyły się w lutym i marcu 2012 roku w ramach programu profilaktycznego „Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów”. Program realizuje Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku. Lekcje poprowadziła pani Agnieszka Melewska - nauczyciel bibliotekarz w Sali multimedialnej biblioteki. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się czym są wulgaryzmy i jaka pełnią funkcję. Dyskutowali nad tym, w jakim celu i z jakich powodów młodzi ludzie używają wulgaryzmów. Uczniowie dowiedzieli się, że stosowanie wulgaryzmów w życiu codziennym stanowi formę agresji słownej i świadczy o niskiej kulturze oraz ubogim słownictwie osób ich nadużywających. Podczas pracy w grupach uczniowie dowiedzieli się czym jest kampania społeczna, co odróżnia ją od komercyjnej kampanii reklamowej. Wykorzystując tą wiedzę uczestnicy wykazali się kreatywnością i zaprojektowali własną kampanię społeczną. Kampania skierowana była do młodych ludzi i jej głównym celi było zachęcenie do używania poprawnej polszczyzny na co dzień i stworzenie przestrzeni szkolnej przestrzenią wolną od agresji słownej. Uczniowie w trakcie zajęć wykonali plakaty społecznej kampanii przeciw nadużywaniu wulgaryzmów wśród ich rówieśników w szkole.