Bezpieczna szkoła

Konwersatorium studentek pedagogiki resocjalizacyjnej Akadiii Pomorskiej w Słupsku nt. Nie jesteś sam.

Zajęcia odbyły się w marcu 2012 roku w budynku szkoły. Lekcje prowadziły studentki pedagogiki resocjalizacyjnej Akadiii Pomorskiej w Słupsku. Nadzór merytoryczny nad ich pracą metodyczną sprawował zawodowy kurator sądowy i wykładowca Akadiii Pomorskiej w Słupsku mgr Paweł Kozłowski. Lekcja składała się z dwóch część. Część pierwszą stanowiła prezentacja multimedialna (patrz załącznik) natomiast część druga oparta była o aktywne metody pracy. W tej części uczniowie pracując w małych grupach próbowali spojrzeć na probli z perspektywy osób dotkniętych biedą, ubóstwi czy sieroctwi społecznym. Zastanawiali się jakie m. in. nad tym z jakiego powodu osoby pokrzywdzone przez los nie szukają pomocy zarówno w swoim najbliższym otoczeniu jaki i pomocy instytucjonalnej. Uczniowie wykazali się dużą wrażliwością, ipatią oraz zrozumienii probliu. Zajęcia odbyły się dzięki systiatycznej współpracy z Kołi Nauk Społecznych NEMESIS Akadiii Pomorskiej w Słupsku oraz z zespołi kuratorskim Sądu Rejonowego w Słupsku.