Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2006 roku szkoła mieści się w budynku, który dawniej był siedzibą „Pomorzanki” przy ul. Koszalińskiej 9 w Słupsku.

Misja szkoły

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności i przedsiębiorczości. Doskonalimy także umiejętności planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej, a w efekcie uczymy poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość.

Historia

Zespół Szkół Informatycznych powstał w roku 1998. Od tego też roku funkcjonuje Prywatne Liceum Ogólnokształcące, liceum dla dorosłych oraz szkoła policealna. Od 2003 roku ZSI poszerzył działalność o nowy kierunek - utworzone zostało Liceum Plastyczne, natomiast w roku 2005 rozpoczęło działalność Technikum Informatyczne. Jednocześnie z Technikum utworzone zostały szkoły mistrzostwa sportowego - Ogólnokształcące Liceum Mistrzostwa Sportowego i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, które w roku 2011 otrzymały imię dr. Jerzego Krzysztofowicza.

We wrześniu 2007 r. wraz ze zmianą nazwy na Technikum ZSI poszerzono ofertę o nowy kierunek kształcenia - technik weterynarii.

W 2009 roku Prywatne Liceum Ogólnokształcące zmieniło nazwę na Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku. W tym samym roku szkoła podpisała porozumienie ze Szkołą Policji w Słupsku, która objęła patronat honorowy nad realizacją programu „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego”.

W roku szkolnym 2013/2014 powstało Medyczne Liceum Ogólnokształcące.

Wszystkie szkoły Zespołu Szkół Informatycznych tj.: Policyjne Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne, Medyczne Liceum Ogólnokształcące i Technikum ZSI oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych.

Na początku istnienia szkoła mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. St. Leszczyńskiego, od roku 2000 dzierżawiła pomieszczenia w Alce przy ul. A. Grottgera 15. W roku 2006 dokonano zakupu budynku przy ul. Koszalińskiej 9 (dawny biurowiec „Pomorzanki”), a w roku 2010 wykonano remont elewacji.

W tym miejscu szkoła funkcjonuje do dziś.

Od roku szkolnego 2021/2022 pracownie plastyczne Liceum Sztuk Plastycznych im. S. I. Witkiewicza mieszczą się w nowym budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Słupsku.