Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2

Wszystkich Świętych (środa)

1 listopada 2023 r.

3

Święto Niepodległości (sobota)

11 listopada 2023 r.

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r. 

5

Święto Trzech Króli (sobota)

6 stycznia 2024 r.

6

Ferie zimowe

29 - 11 lutego 2024 r.

7

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 

8

Zakończenie zajęć w V LSP

12 kwietnia 2024 r.

9

Egzamin dyplomowy w LSP

2 dni między 15 a 26 kwietnia 2024 r.

10

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (z wyjątkiem LSP)

26 kwietnia 2024 r.
 

11

Święto Pracy (środa)
Narodowe Święto Konstytucji (piątek)

1 maja 2024 r.
3 maja 2024 r.

12

Egzamin maturalny

cz. pisemna: 7 – 24 maja 2024 r.
cz. ustna: 11 – 16 maja oraz 20 – 25 maja 2024 r.

13

Egzamin ósmoklasisty

14 – 16 maja 2024 r.

14

Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

ustali dyrektor CKE

15

Boże Ciało

30 maja 2024 r.

16

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

w szkole podstawowej (max 8 dni):

 1. 02.01
 2. 02.05
 3. 06.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 09.05
 7. 31.05
 8. 19.06
 9. 20.06

 

w szkołach średnich (max 10 dni):

 1. 02.01
 2. 02.05
 3. 06.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 09.05
 7. 31.05
 8. 18.06
 9. 19.06
 10. 20.06

Praktyki uczniów (orientacyjne):

Klasa II TW - kwiecień 1 tydz.
Klasa III TW - październik 1 tydz. + marzec 2 tyg.
Klasa lV TW - maj 4 tyg.
Klasa V TW -  październik 1 tydz.