Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

28.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

02-03.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

10.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, WDN, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz pr. doradztwa zawodowego na bieżący rok szkolny. Przypomnienie przepisów BHP obowiązujących w szkole.

17.09

Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz planów promocji szkoły i rekrutacji.

01.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

15.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

05.11

Rada pedagogiczna szkoleniowa – opracowanie programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Przedstawienie wniosków i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne zespoły, przygotowanych w postaci programu naprawczego na bieżący rok szkolny. - M. Lelakowska. W miarę potrzeby przypomnienie prezentacji: "Co wpływa na wyniki kształcenia".

12.11

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

17.12

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

17.12

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

21.01

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

04.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami i dyrekcją:

  • poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego.
  • omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły - klasy przedmaturalne + szkoła podstawowa.

marzec

Szkoleniowa rada pedagogiczna

7.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. IV LSP.

9.04

Zakończenie zajęć w kl. IV LSP.

19 – 23.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. IV LSP (wstępnie 19.04 - historia sztuki, 20.04 - cz. praktyczna).

24.04

Dzień otwartej szkoły dla kandydatów

28.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. maturalnych (bez LSP).

30.04

Zakończenie zajęć w kl. maturalnych (bez LSP).

20.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

21.06 (poniedziałek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników. Wytypowanie uczniów do Stypendium PRM. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego dla LSP.

25.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

07.07

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021 z udziałem młodzieży i rodziców.

24.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

Organizacja roku szkolnego - podział na semestry

semestr I – od 1 września 2020 – 20 grudnia 2020

semestr II – od 21 grudnia 2020 – 31 sierpnia 2021
(zakończenie zajęć dyd. - 25 czerwca 2021)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

w szkole podstawowej (max 8 dni):

04.05

05.05

06.05

04.06

21.06

22.06

23.06

25.06

w szkołach średnich (max 10 dni):

04.05

05.05

06.05

04.06

21.06

22.06

23.06

24.06

Praktyki uczniów (orientacyjne):

kl. III TW - 15.03 - 19.03 (1 tydzień); 04.05 - 24.05 (2 tygodnie)

kl. II TW po SP - 04.05 - 10.05 (1 tydzień)

kl. II TW po G - 15.03 - 19.03 (1 tydzień); 04.05 - 24.05 (2 tygodnie)

kl. II PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) - wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

W miarę możliwości w kl. II MLO - zorganizować zajęcia w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO oraz II MLO i II PLO – II semestr (dla chętnych).