Stypendia

Decyzja
z dnia 19.06.2023 r.

Decyzją organu prowadzącego szkołę w roku szkolnym 2023/2024 obowiązują następujące kryteria udzielenia - całkowitego zwolnienie z czesnego:

  • średnia ocen od 5.0 do 6.0,
  • ocena z zachowania bardzo dobra lub wzorowa.

Jednocześnie organ prowadzący przedstawia listę osób zwolnionych w całości z opłat czesnego, z związku z wynikami uzyskanymi przez uczniów w roku szkolnym 2022/2023 i na obowiązujących wówczas zasadach.

W roku szkolnym 2023/2024 osoby powtarzające klasę nie będą zwolnione z czesnego.