Stypendia

Decyzja
z dnia 20.06.2022 r.

Decyzją organu prowadzącego szkołę w roku szkolnym 2022/2023 obowiązują następujące kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce - całkowite zwolnienie z czesnego:

  • średnia ocen od 5.0 do 6.0,
  • ocena z zachowania bardzo dobra lub wzorowa.

Jednocześnie organ prowadzący przedstawia listę osób zwolnionych w całości z opłat czesnego, z związku z wynikami uzyskanymi przez uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i na obowiązujących wówczas zasadach.

Od roku szkolnego 2022/2023 osoby powtarzające szkołę nie będą zwolnione z czesnego.