Stypendia

Uczniowie szkoły mogą ubiegać się o stypendium:

  1. Za wyniki w nauce:
    • średnia ocen od 5,0 do 6,0 oraz ocena z zachowania bardzo dobra i wzorowa,
    • w Liceum Plastycznym średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących (bez artystycznych) od 5,0 do 6,0 oraz ocena z zachowania bardzo dobra i wzorowa.
  2. Za osiągnięcia artystyczne w Liceum Plastycznym: maksymalnie 3 osoby wytypowane przez nauczycieli przedmiotów artystycznych za osiągnięcia artystyczne, potwierdzone dyplomami.
  3. Za osiągnięcia sportowe: maksymalnie 3 osoby wytypowane przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za osiągnięcia sportowe, potwierdzone dyplomami.
  4. Socjalne: z uwagi na trudna sytuację materialną uczniów.