Klasa z klasą

Główne cele

 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji uświadamiającej uczniom wymierne korzyści indywidualne oraz na rzecz szkoły

 • Redukcja niskiej frekwencji wśród uczniów

 • Dbanie o mienie szkoły

 • Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez uczestnictwo w konkursach i rozgrywkach sportowych wewnątrzszkolnych, jak tez i pozaszkolnych

 • Kształtowanie postawy patriotycznej

 • Promowanie kultury osobistej uczniów

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wyrabianie systematyczności i wytrwałości

 • Kształtowanie poprawnych zachowań uczniów dotyczących odpowiedniego przepływu informacji miedzy uczniem a wychowawcą

 • Rozwijanie postawy zmierzającej do prawidłowego odbioru różnych dziedzin sztuki

 • Kształtowanie pozytywnych postaw związanych z poszanowaniem osób starszych i chorych

 • Krzewienie wśród młodzieży szacunku dla zwierząt

Regulamin konkursu Klasa z klasą - rok szkolny 2019/2020

Wyniki konkursu Klasa z klasą

Przygotowała: Maria Lelakowska