Przydział czynności opiekuńczych i wychowawczych

Policyjne Liceum Ogólnokształcące:

 1. Wychowawca klasy IA PLO (OPW) – Andrzej Fijałkowski
 2. Wychowawca klasy IIA PLO – Maja Capar
 3. Wychowawca klasy IIB PLO (OPW) – Tomasz Dymek
 4. Wychowawca klasy IIIA PLO – Karolina Majcherska
 5. Wychowawca klasy IIIB (OPW) – Justyna Witek
 6. Wychowawca klasy IVA PLO – Arkadiusz Herman
 7. Wychowawca klasy IVB (OPW) – Bartosz Pakuła

Protokolant – Bartosz Pakuła, Zofia Pstrągowska-Misiuk

Psychologiczne Liceum Ogólnokształcące:

 1. Wychowawca klasy IA – Natalia Hendrych
 2. Wychowawca klasy IB – Natalia Hendrych

Protokolant – Wojciech Soroka, Agnieszka Nowaczyk

Liceum Sztuk Plastycznych:

 1. Wychowawca klasy IA – Katarzyna Serafin
 2. Wychowawca klasy IB – Paulina Grosz
 3. Wychowawca klasy IC – Karolina Pera
 4. Wychowawca klasy IIA LSP – Ewelina Walczak
 5. Wychowawca klasy IIB LSP – Klaudia Kania
 6. Wychowawca klasy IIIA – Natalia Zakrzewska
 7. Wychowawca klasy IIIB – Julita Rzeppka
 8. Wychowawca klasy IVA– Maja Frąckowiak
 9. Wychowawca klasy IVB – Grzegorz Bożek
 10. Wychowawca klasy VA – Bartosz Chomicz

Protokolant – Magdalena Machnicka, Jacek Gryczka

Technikum ZSI:

 1. Wychowawca klasy IA – Lidia Cymek
 2. Wychowawca klasy IB – Natalia Zakrzewska
 3. Wychowawca klasy IIA – Maria Lelakowska
 4. Wychowawca klasy IIB – Magdalena Piniaha
 5. Wychowawca klasy III – Monika Płuciennik
 6. Wychowawca klasy IV – Monika Skwarek
 7. Wychowawca klasy V – Alina Salnik

Protokolant – Monika Płuciennik, Iwona Matulewicz

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego:

 1. Wychowawca klasy I – Adam Pietras
 2. Wychowawca klasy II – Marcin Rusakiewicz
 3. Wychowawca klasy III – Tadeusz Wanat
 4. Wychowawca klasy IV – Tadeusz Żakieta

Protokolant – Tadeusz Żakieta, Tadeusz Wanat

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego:

 1. Wychowawca klasy VII – Adam Pietras

Protokolant – Alina Salnik, Andrzej Fijałkowski

Opiekunowie sal:

s. 1 – j. polski - E. Walczak
s. 2 – historia i wos - A. Fijałkowski
s. 3 – j. polski - K. Pera
s. 5 – j. niemiecki – J. Gryczka (+Z. Pstrągowska-Misiuk, W. Soroka)
s. 6 – biologia – M. Płuciennik, E. Tomaszewska
s. 7 – matematyka - M. Lelakowska
s. 101 – informatyka – A. Salnik
s. 103 – piłka nożna - A. Pietras, M. Rusakiewicz
s. 104 – j. angielski - K. Majcherska
s. 106 – j. angielski - N. Zakrzewska
s. 107 – j. polski -  M. Frąckowiak
s. 108 – j. angielski - B. Chomicz
s. 109 – geografia – M. Capar (+A. Prokop, M. Majewski)
s. 110 – chemia - I. Matulewicz
s. 201 –  j. polski + OPW - J. Witek, B. Pakuła, Tomasz Dymek
s. 202 – wos, pp - N. Hendrych
s. 206 –  p. weterynaryjne - M. Piniaha
s. 207 – M. Skwarek
s. 208 – nauczyciele fizyki
s. 209 – L. Cymek
s. 210 –
s. 212 – P. Gumienny
pr. weterynaryjna – nauczyciel weterynarii

ul. Przemysłowa:
s. foto + ciemnia – M. Machnicka
pracownia rzeźby – K. Kania
pracownia rysunku i malarstwa – G. Bożek, S. Powałka, P. Grosz
pracownia projektowa – J. Rzeppka
modelarnia – K. Serafin

pokój nauczycielski – M. Frąckowiak, J. Rzeppka

pedagog szkolny – Agnieszka Nowaczyk
pedagog specjalny – Marta Jasnoch-Brzeska
psycholog szkolny – K. Rudnik
opiekun samorządu szkolnego – B. Chomicz
wolontariat – M. Lelakowska