Przydział czynności opiekuńczych i wychowawczych

Policyjne Liceum Ogólnokształcące

 1. Wychowawca klasy IA PLO – Maja Capar
 2. Wychowawca klasy IB PLO (OPW) – Tomasz Dymek
 3. Wychowawca klasy IIA PLO – Karolina Majcherska
 4. Wychowawca klasy IIB PLO (OPW) – Justyna Witek
 5. Wychowawca klasy IIIA PLO – Arkadiusz Herman
 6. Wychowawca klasy IIIB PLO (OPW) – Bartosz Pakuła
 7. Wychowawca klasy IVA PLO – Natakia Zakrzewska
 8. Wychowawca klasy IVB PLO – Andrzej Fijałkowski

Protokolant – Tomasz Dymek, Justyna Witek

Medyczne Liceum Ogólnokształcące

 1. Wychowawca klasy IVA – Natalia Zakrzewska

Protokolant – Natalia Zakrzewska, Bartosz Chomicz

Liceum Sztuk Plastycznych

 1. Wychowawca klasy IA LSP – Ewelina Walczak
 2. Wychowawca klasy IB LSP – Weronika Jędrzejczak
 3. Wychowawca klasy IIA – Dorota Grygorkiewicz
 4. Wychowawca klasy IIB – Julita Rzeppka
 5. Wychowawca klasy IIIA – Maja Frąckowiak
 6. Wychowawca klasy IIIB – Grzegorz Bożek
 7. Wychowawca klasy IVA – Bartosz Chomicz
 8. Wychowawca klasy IVB po G – Katarzyna Serafin

Protokolant – Paulina Grosz, Klaudia Kania

Technikum ZSI

 1. Wychowawca klasy IA – Iwona Matulewicz
 2. Wychowawca klasy IB – Magdalena Piniaha
 3. Wychowawca klasy IIA – Marta Malinowska
 4. Wychowawca klasy IIB – Marta Malinowska
 5. Wychowawca klasy III – Monika Skwarek
 6. Wychowawca klasy IVA – Alina Salnik
 7. Wychowawca klasy IVC po G – Lidia Cymek

Protokolant – Olha Afanasieva, Alina Salnik

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

 1. Wychowawca klasy I – Marcin Rusakiewicz
 2. Wychowawca klasy II – Tadeusz Wanat
 3. Wychowawca klasy III – Tadeusz Żakieta
 4. Wychowawca klasy IV – Karolina Pera

Protokolant – Karolina Majcherska, Karolina Pera

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

 1. Wychowawca klasy VI – Adam Pietras
 2. Wychowawca klasy VIII – Adam Pietras

Protokolant – Lidia Cymek, Adam Pietras

Opiekunowie sal

s. 1 – j.polski – E. Walczak
s. 2 – historia i wos – A. Fijałkowski
s. 3 – j.polski – K. Pera
s. 5 – j.niemiecki – D. Grygorkiewicz
s. 6 – biologia – E. Tomaszewskak
s. 7 – matematyka –M. Lelakowska
s. 101 – informatyka – A. Salnik
s. 103 – piłka nożna A. Pietras, M. Rusakiewicz
s. 104 – j.angielski – K. Majcherska
s. 106 – j.angielski – N. Zakrzewska
s. 107 – j.polski – M. Frąckowiak
s. 108 – j.angielski – B. Chomicz
s. 109 – geografia – M. Capar (+A. Prokop, M. Majewski)
s. 110 – chemia – I. Matulewicz
s. 201 – j.polski + OPW – J. Witek, B. Pakuła, T. Dymek
s. 202 – wos, pp – N. Hendrych
s. 206 – p.weterynaryjne – M. Piniaha
s. 207 – matematyka – M. Skwarek
s. 208 – fizyka – A. Salnik
s. 209 – L. Cymek
s. 212 – O. Afanasieva

ul. Przemysłowa:

s. foto + ciemnia – W. Jędrzejczak
pr. rzeźby – K. Kania
pr. rysunku i malarstwa – G. Bożek, S. Powałka, P. Grosz
pr. projektowania – J. Rzeppka
modelarnia – K. Filipczak

pokój nauczycielski – M. Frąckowiak, J. Rzeppka
pedagog szkolny – A. Jakimowicz
pedagog specjalny – M. Jasnoch-Brzeska
psycholog szkolny – K. Rudnik
opiekun samorządu szkolnego – B. Chomicz
wolontariat – M. Lelakowska