Samorząd uczniowski

  1. Marcin Kisielewski - opiekun SU
  2. Kyrylo Bobro - kl. 2 TW - przewodniczący SU
  3. Sandra Skurnóg kl. 2 LP - z-ca przewodniczącego SU
  4. Oliwia Andrusiów kl. 3 TW - skarbnik SU

Pliki do pobrania