Bezpieczna szkoła

Wykłady

Wykłady Komendanta Komisariatu Policji I w Słupsku: Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

W grudniu 2011 roku uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego wysłuchali wykładu Komendanta Komisariatu Policji I w Słupsku mł. insp. Krzysztofa Straszaka, poruszającego zagadnienie Prawnej ochrony dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, w kontekście zwyczajów szkolnych. Prelekcja pana Straszaka obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Pojęcie demoralizacji oraz czynu karalnego. Zagrożenia związane z używaniem tytoniu, alkoholu i narkotyków.
  2. Znamiona wybranych przestępstw i wykroczeń (bójka, pobicie, rozbój, groźby karalne, stalking, znęcanie się) ze szczególnym uwzględnieniem czynów karalnych popełnianych przy użyciu Internetu (np. groźby przy wykorzystaniu portali społecznościowych).
  3. Formy stadialne czynów zabronionych (usiłowanie, dokonanie, zaniechanie) i ich znaczenie przy zakresie odpowiedzialności prawnej.
  4. Zatarcie ukarania. Wpływ karalności na funkcjonowanie w społeczeństwie - np. trudności w otrzymaniu pracy w służbie państwowej.
  5. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. Informacja na temat ochrony prawnej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
  6. Wiktymologia. Rola ofiary w procesie zaistnienia przestępstwa. Sposoby rozpoznawania i unikania miejsc oraz osób mogących stanowić zagrożenie.

Po wykładzie uczniowie mieli okazję do zadawania pytań dotyczących bezpieczeństwa oraz pracy policjanta. Pan Straszak cierpliwie rozwiewał wszystkie wątpliwości młodych ludzi.