Bezpieczna szkoła

Konwersatorium nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?

Zajęcia odbyły się w marcu 2012. Lekcje prowadziły panie: Żaneta Obolewicz oraz pani Ewelina Florek - nauczycielki biologii oraz koordynatorka działań związanych z promocją zdrowia wśród uczniów. Zajęcia zostały przeprowadzone metodami aktywnymi. Dzięki doborowi metod pracy uczniowie swobodnie wyrażali swoje opinie. Atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała wymianie zdań oraz doświadczeń. Uczniowie dzięki dyskusji mogli wzbogacić swoją wiedzę. Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności asertywności, dzięki cziu uczniowie skuteczniej mogą bronić się przed szkodliwymi skutkami kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Uczniowie na zajęciach wykonali prace w formie plakatu.