Bezpieczna szkoła

Warsztaty: Mój przyjaciel jest inwalidą.

Zajęcia odbyły się w styczniu i lutym 2012 w trakcie godzin wychowawczych. Lekcje prowadzili wychowawcy klas we współpracy z pedagogii szkolnym. Wstęp do lekcji stanowiła projekcja filmu „Szlachetny i Potężny” (patrz scenariusz zajęć). Osoby uczestniczące w zajęciach miały możliwość zapoznania się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi niepełnosprawności oraz dyskryminacji. W trakcie zajęć, prowadzonych metodami aktywnymi, uczniowie angażowali się w zdobywanie wiedzy poprzez aktywny udział w zadaniach proponowanych przez nauczyciela. Taka metodyka pracy pozwoliła na kształtowanie postaw oraz zachowań, a nie tylko wiedzy teoretycznej w obszarze poruszanego zagadnienia. Uczniowie angażowali się w wykonywanie powierzonych zadań wykazując się przy tym postawami tolerancji i akceptacji wobec niepełnosprawności.