Bezpieczna szkoła

Konkurs szkolny

Szkolny konkurs: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu?

Konkurs miał zarówno walor wychowawczy, jak również był doskonałą formą wyrażenia opinii na temat relacji międzyludzkich. Zorganizowany został w ostatniej fazie realizacji konkursu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”, zatem uczniowie mogli wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę. Konkurs stanowił także podsumowanie wszystkich działań. Walorem konkursu była także dowolność formy, dlatego wśród prac znalazły się plakaty, wiersze, eseje i inne formy literackie.