Uczeń zdolny

Odyseja umysłu

Przygotowania

W roku 2019/2020 drużyna pracowała na rozwiązaniu problemu 4: "Nisko zawieszona poprzeczka". Zespół damski stworzył strukturę stanowiącą jedną całość o wadze do 18 gramów - która podczas spektaklu nawiązującego fabułą do motywu ruchu i tańca miała zostać poddana dwóm próbom. Konstrukcja najpierw musiała zaliczyć "limbo", to znaczy zostać przemieszczona pod jak najniżej zawieszoną poprzeczką, nie dotykając jej - a następnie musiała ulec przekształceniu tak, by można było na nią ponakładać sportowe odważniki.

Gdy drużyna w pełni się poznała, zaprzyjaźniła się, zbudowała szacunek do siebie nawzajem i zaufanie, dopiero wtedy rozpoczęła pracę nad konkretnym problemem. Co tydzień uczestnicy intensywnie rozgrzewali wyobraźnię, dyskutowali, szukali pomysłów na odpowiednie rozwiązania. Poprzez wspólną zabawę, ale także ciężką pracę w roku szkolnym 2016/2017 stworzyli swoją interpretację tematu: "Bohater bardzo super...cdn.", natomiast w roku szkolnym 2017/2018 opracowali scenariusz Bajdokumentu na podstawie "Ani z Zielonego Wzgórza" i utworzyli świetną wieżę z drewna balsa. Odyseusze rozwinęli umiejętności analizy danego zadania i identyfikacji jego sedna. Podejmowali decyzje, wykorzystywali wiedzę z różnych dziedzin w typowo praktycznym zastosowaniu, musieli planować i zarządzać odpowiednio czasem, a także skupić się na autoprezentacji i prawidłowym wystąpieniu publicznym, które nie było łatwe.