Uczeń zdolny

Odyseja umysłu

Ćwiczenia

Na konkursie oprócz części artystycznej drużyna otrzymuje do rozwiązania jeden problem spontaniczny. Grupa nie zna jego treści do ostatniej chwili, zaś rozwiązanie tworzy w ciągu zaledwie kilku minut. To wyjątkowy test "myślenia na zawołanie" i współpracy w zespole. Jednak bez obaw, drużyna z Zespołu Szkół Informatycznych poradziła sobie z tym zadaniem wyśmienicie - stanęli wysoko w rankingach. Kilkumiesięczne treningi przyniosły spodziewane efekty. Młodzież rozwinęła umiejętność myślenia i działania "tu i teraz" - często w warunkach niedoboru czasu, środków i informacji. Nauczyli się improwizacji, dzielenia się zadaniami, oceny ryzyka i wyciągania wniosków z popełnianych błędów.