Start the change!

Warsztat nr 3

Warsztat 3 opierał się na poznaniu osób z doświadczeniem migracyjnym. Zależało nam na kontakcie z tak zwanym żywym materiałem. Ponadto wskazana była refleksja nad osobistym kontaktem i warunkami kontaktu, które sprzyjają nawiązaniu dialogu. Uświadomienie obecności doświadczeń migracyjnych w społeczności lokalnej oraz perspektywy jakie mają migranci i migrantki na społeczeństwo przyjmujące. Dlatego też młodzież pod opieką Pań Natalii Hendrych i Moniki Skwarek zaaranżowała takie spotkania i przeprowadziła wywiady z takimi osobami. Emocji było naprawdę dużo.

#nadziejatomy #startthechangeproject #amnestyinternational

Wybrane wywiady