Start the change!

Dzień praw człowieka

W dniu 5 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się szereg działań związanych z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, który przypada 10 grudnia każdego roku. Dzień ten poświęciliśmy orędownikom praw człowieka, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych, wkładając wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy, czy niesłusznie więzionych. Dzisiejszy dzień był okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć. Dlatego też od samego rana młodzież czerpała wiedzę na ten temat. Na początku odbył się specjalny wykład na temat Praw Człowieka wygłoszony przez naszego ucznia Kajetana Wójcika z 3 klasy Liceum Plastycznego w ramach programu Uczeń Zdolny, nie znaczy inny. Następnie młodzież z różnych klas włączyła się w akcję Maratonu Pisania Listów (koordynowana przez organizację Amnesty International). Stworzyliśmy również tak zwaną "Ścianę słów" w formie ptaka, jako symbolu pokoju, wolności i swobody wyrażania myśli. Ponadto dwie klasy wzięły udział w aktywnej grze pt. "Niebezpieczna podróż" - uczniowie wcielali się w rolę uchodźców i musieli podejmować racjonalne oraz przemyślane decyzje, które niestety jak się okazało nie były łatwe. W przerwach między lekcjami społeczność szkolna mogła zakupić przepyszne słodkości przygotowane przez Spółdzielnię Uczniowską "Plastusie". Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zakup znaczków na listy. Poza tym uczestnicy projektu "Start The Change!" (ruszył w naszej szkole od października) przygotowali specjalny numer biuletynu, który rozdawali uczniom na przerwach. Dodatkowo każdy zainteresowany miał okazję zaczerpnąć wiedzę na temat praw człowieka, czytając informacje zamieszczone na głównej gazetce szkolnej, oraz obejrzeć interesujący przekaz rysunkowy odnośnie obowiązujących nas praw. Nad całym wydarzeniem czuwały Panie: Natalia Hendrych, Monika Skwarek oraz Małgorzata Siupik - Winiszewska. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne wsparcie i zaangażowanie.

WYKŁAD KAJETANA

KAWIARENKA

GRA "NIEBEZPIECZNA PODRÓŻ"

MARATON PISANIA LISTÓW

ŚCIANA SŁÓW

BIULETYN

Gorąco polecamy i zachęcamy do zapoznania się z biuletynem: Newsletter. Wydanie specjalne: Dzień Praw Człowieka w ZSI i SMS

WYSTRÓJ SZKOŁY