Start the change!

Warsztat nr 1

W ramach projektu "START THE CHANGE" odbywają się cyklicznie warsztaty. W zajęciach udział biorą dwie grupy: 26 osobowa - uczniowie klas pierwszych Medycznego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Weterynarii oraz 23 osobowa - uczniowie starszych klas Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Weterynarii oraz Liceum Plastycznego. Obie grupy realizują ścieżkę edukacyjną pt. "Osoby z doświadczeniem migracyjnym w Polsce."

Podczas warsztatu nr 1 uczestnicy zapoznawali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw człowieka oraz zostali wprowadzeni w tematykę obecności migrantów i migrantek w naszym kraju. Ponadto nasza młodzież dowiedziała się o typach migracji, jej skali oraz zagrożeniach wynikających ze stereotypów i uprzedzeń wobec uchodźców. Warsztaty miały charakter integracyjny. Uczniowie byli bardzo aktywni i otwarci, wzmocnili swoje umiejętności komunikacyjne poprzez uczestnictwo w dyskusji opartej na wzajemnym szacunku i kulturze osobistej. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową lepiej pozwoliły przyswoić i zapamiętać wiedzę, a także odnieść ją do prawdziwych doświadczeń uczestników i uczestniczek. Była to również szansa dla naszych uczniów, aby na forum wymienić się swoimi poglądami i spostrzeżeniami.

#nadziejatomy #startthechangeproject #amnestyinternational