Policyjne Liceum Ogólnokształcące - Klasa dziennikarsko-prawna

Informacje ogólne:

Założeniem klasy dziennikarsko-prawnej jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej i specjalistycznej, jak i przygotowanie ich do kontynuowania nauki na studiach wyższych lub do wejścia na rynek pracy i biznesu.

Klasa dziennikarsko-prawna łączy w sobie elementy dziennikarstwa i prawa. Celem takiego programu jest przygotowanie uczniów do pracy w dziedzinach, które wymagają znajomości prawa i/lub etyki dziennikarskiej.
W ramach tej klasy uczniowie poznają zagadnienia związane zarówno z prawem- prawo autorskie, prasowe, cywilne czy karne, jak i z profesją dziennikarską- pisanie tekstów radiowych, telewizyjnych i prasowych, rzetelność informacji, autoprezentacja czy nowe technologie.

W klasie dziennikarsko-prawnej uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania dzięki warsztatom i ćwiczeniom praktycznym. Ponadto uczestniczą w spotkaniach z wykładowcami uczelni wyższych, dziennikarzami, prawnikami, politykami. Biorą udział w wycieczkach naukowych, wykładach uniwersyteckich, konkursach, realizują projekty.

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski, WOS

Przedmioty dodatkowe

podstawy prawa, dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Klasa I - 2h w tygodniu
Klasa II - 2h w tygodniu
Klasa III - 2h w tygodniu
Klasa IV - KLASA MATURALNA 2h przez I semestr

Przedmioty uzupełniające:

 • podstawy prawa
 • podstawy prewencji
 • taktyka i techniki interwencji

Co oferujemy:

 • program nauczania historii z elementami badań historycznych,
 • program nauczania wiedzy o społeczeństwie z elementami prawa,
 • warsztaty naukowe prowadzone przez pracowników uczelni wyższych,
 • lekcje muzealne,
 • wycieczki do miejsc pamięci,
 • wycieczki programowe,
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad,
 • udział w projektach edukacyjnych,
 • udział w rozprawach sądowych,
 • spotkania z prawnikami,
 • udział w Maratonie Pisania Listów,
 • udział w Tygodniu Edukacji Globalnej,
 • udział w debatach oksfordzkich,
 • koła zainteresowań, w tym m.in. Szkolne Koło Debat, Koło prawne, Koło dziennikarskie,
 • warsztaty z dziennikarzami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi- ukazanie kulisów pracy dziennikarskiej,
 • nauka pisania tekstów prasowych, radiowych i telewizyjnych,
 • wizyty w redakcjach - TV, radio i prasa,
 • ćwiczenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • emisja głosu - dykcja i ekspresja wypowiedzi,
 • zajęcia z logopedą i trenerem głosu, ćwiczenia oddechowe,
 • warsztaty jak walczyć z tremą,
 • zajęcia jak trafić w sedno czyli sztuka zadawania pytań,
 • praca z komputerem, dyktafonem i mikrofonem,
 • rzecznik prasowy- cechy dobrego rzecznika,
 • poznaj swojego rozmówcę (obserwacja i dedukcja),
 • dziennikarstwo a marketing,
 • nagrania radiowe w studiu,
 • nowe technologie w pracy dziennikarza,
 • prawo prasowe - praktyczna znajomość przepisów ustawy,
 • warsztaty jak mówić, by nas słuchano,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną, dbanie o kulturę języka,
 • tajniki pracy operatora, realizatora dźwięku, montażysty,
 • fotoreportaż- fotografia w pracy dziennikarza,
 • analiza przeczytanych/ obejrzanych reportażów,
 • recenzja, artykuł, komentarz, felieton, polemika, notatka, esej, wywiad, reportaż, list, sprawozdanie - z czym to się je?,
 • warsztaty mistrzowskie - spotkania z autorytetami dziennikarstwa,
 • praktyki dziennikarskie.

Współpraca:

Akademia Pomorska w Słupsku
Gdańska Szkoła Wyższa
Europejskie Centrum Solidarności
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Areszt Śledczy w Słupsku
Sąd Rejonowy w Słupsku
Sąd Okręgowy w Słupsku
Kancelaria prawna i notarialna
Instytut Pamięci Narodowej
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
Media lokalne i ogólnopolskie

Klasa dziennikarsko-prawna przygotowuje uczniów do matury, dając możliwość podjęcia studiów wyższych kierunkowych w zakresie:
prawa, administracji, filologii polskiej, filologii angielskiej, dziennikarstwa, psychologii, pedagogiki, socjologii, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii, nauk społecznych, stosunków i prawa międzynarodowego, filozofii, europeistyki, prawa europejskiego, etnologii, antropologii, socjologii kultury, archiwistyki.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (59) 845 62 00.