Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Porozumienie ze Szkołą Policji w Słupsku

Informacje ogólne:

Powstanie szkoły

- 1998 r., początkowo jako Prywatne Liceum Ogólnokształcące.

Cykl kształcenia

- 4 lata.

Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku przeznaczone jest dla absolwentów szkół podstawowych, którzy w przyszłości chcieliby pracować w Policji, Staży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, wojsku lub agencjach ochrony. Przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych a także podjęcia studiów wyższych na kierunkach związanych m.in. zbezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym.

W ciągu czterech lat nauki uczniowie realizują zajęcia edukacyjne opracowane przez wykładowców ze Szkoły Policji w Słupsku, zawierające m.in. zagadnienia zprawa, kryminalistyki, prewencji, samoobrony, bezpieczeństwa publicznego. Program obejmuje również zajęcia praktyczne, które prowadzone są przez wykładowców ze Szkoły Policji i Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Część zajęć odbywa się na strzelnicy, gdzie młodzież zapoznaje się z różnego rodzaju bronią i sposobami jej użytkowania. W ramach podstaw przedsiębiorczości poznają zasady funkcjonowania firm ochrony osób imienia na podstawie uzyskanych koncesji.

Policyjne Liceum Ogólnokształcące może poszczycić się zdobytym trzy razy z rzędu tytułem "Klasy Policyjnej Roku" - uczniowie tej placówki zajęli I miejsce w Polsce w corocznym turnieju szkół policyjnych w latach 2015, 2016 i 2017!!! Przez następne 2 lata licealiści sięgnęli po wicemistrzostwo kraju w niniejszym turnieju. W sumie uczniowie pięciokrotnie z rzędu stawali na podium w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych!

Młodzież ma możliwość odbycia zajęć praktycznych w Komendach Policji oraz uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w Szkole Policji w Słupsku.

Uczestniczy także w obozie o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym, którego celem jest integracja młodzieży, realizacja treści programowych edukacji dla bezpieczeństwa oraz specjalistycznych przedmiotów „policyjnych”, a także świetna zabawa!

Główne cele obozu:

 • nabycie wiadomości i umiejętności dotyczących życia obozowego
 • poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania o charakterze obronnym
 • rozwijanie zainteresowań związanych z kształtowaniem sprawności i wytrzymałości fizycznej w środowisku wodnym, lądowym oraz na nieznacznych wysokościach
 • rozwijanie samodzielności, zaradności, współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • nabywanie umiejętności wdrażania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy lub studiach o charakterze mundurowym
 • doskonalenie umiejętności młodzieży w niesieniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym
 • pogłębianie umiejętności praktycznych, związanych z orientacją w terenie
 • wdrażanie punktualności i dyscypliny
 • wskazywanie form kulturalnego i pożytecznego sposobu spędzania czasu wolnego

Na koniec nauki uczniowie biorą udział w próbnych testach sprawnościowych, podobnych do tych, które obowiązują przy naborze do pracy w Policji. Otrzymują także certyfikaty udziału w zajęciach specjalistycznych.

Szkoła stwarza możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem, który daje kandydatowi do pracy w Policji 2 dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Od roku 2014 przy rekrutacji do służby w Policji przyznaje się 7 dodatkowych punktów preferencyjnych kandydatom, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

 • podstawy prawa
 • podstawy prewencji
 • taktyka i techniki interwencji

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:

Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych oraz szkołach policealnych.

Wybrane uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

Współpraca:

Szkoła współpracuje ze Szkołą Policji w Słupsku, Komendą Miejską Policji w Słupsku jak również Akademią Pomorską w Słupsku i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gdańsku.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (59) 845 62 00.