Kącik Tutoringu

Sylwetki tutorów

Lider Zespołu Tutorskiego

Pani Monika Stępnik

Tutor


Pani Monika Skwarek

Zdjęcie grupowe ze Szkoły Tutorów