Innowacyjna szkoła

Filmik "TIKI klasa/szkoła"

Filmik "TIKI klasa/szkoła" pokazuje praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej szkole na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.