Znowelizowane zasady organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich imprez plastycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół plastycznych.

Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 ulega zmianom organizacja przeglądów prac dyplomowych, polegająca na ujednoliceniu formy przeglądów oraz prezentacji prac pogrupowanych specjalnościami w bloki tematyczne. Ma to na celu umożliwienie porównania prac w danej specjalności w skali ogólnopolskiej. Dla potrzeb realizacji powyższych Zasad wyznaczono następujące 4 makroregiony:

1. Makroregion północno-zachodni (organizator - ZSP Bydgoszcz) - obejmujący województwa:

 • Zachodniopomorskie,
 • Pomorskie,
 • Lubuskie,
 • Kujawsko-pomorskie.

2.Makroregion południowo-zachodni (organizator - ZSP Częstochowa) - obejmujący województwa:

 • Dolnośląskie,
 • Opolskie,
 • Śląskie,
 • Łódzkie.

3. Makroregion północno-wschodni (organizator ZPSP Warszawa) - obejmujący województwa:

 • Warmińsko-Mazurskie,
 • Podlaskie,
 • Mazowieckie,
 • Lubelskie.

4. Makroregion południowo-wschodni (organizator OSSP Rzeszów) - obejmujący województwa:

 • Małopolskie,
 • Podkarpackie,
 • Świętokrzyskie.

Wytypowane do przeglądów szkoły organizują je, zgodnie z Zasadami, nie jak dotychczas ze wszystkich specjalności dla danego regionu, a dla specjalności pogrupowanych w bloki tematyczne określone w pkt. 14 Zasad, z wyjątkiem reklamy wizualnej oraz dotychczasowego wystawiennictwa, gdzie obowiązuje układ makroregionalny.

Za realizację przeglądu w zakresie:

1/ reklama wizualna oraz dotychczasowe wystawiennictwo (zasięg makroregionu północno-wschodniego), techniki graficzne, fotografia, formy użytkowe - artystyczny druk sitowy, marketing dzieł sztuki - odpowiada ZPSP Bydgoszcz,

2/ reklama wizualna oraz dotychczasowe wystawiennictwo (zasięg makroregionu południowo-zachodniego) techniki rzeźbiarskie, techniki renowacyjne - renowacja elementów architektury, formy użytkowe (ceramika, snycerstwo, metaloplastyka, jubilerstwo) - odpowiada ZSP Częstochowa,

3/ reklama wizualna oraz dotychczasowe wystawiennictwo (zasięg makroregionu północno zachodniego), techniki scenograficzne (charakteryzacja i stylizacja, modelatorstwo i dekoratorstwo), formy użytkowe (dekorowanie wnętrz, meblarstwo, tkanina artystyczna), techniki renowacyjne - renowacja mebli i wyrobów snycerskich - odpowiada ZSP Warszawa,

4/ reklama wizualna oraz dotychczasowe wystawiennictwo (makroregionu południowo-wschodniego), formy użytkowe (lutnictwo, projektowanie zabawek, szkło artystyczne i witraż, techniki malarskie i pozłotnicze, wyroby unikatowe), techniki renowacyjne - renowacja witraży - odpowiada OSSP Rzeszów.

Ponadto przypominamy o realizacji zasady obligatoryjności uczestniczenia w przeglądach.

Wstecz

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl