Przygotowanie do akcji

5 marca 2019 r. dwie grupy projektowe przygotowywały się do akcji mającej na celu podzielenie się z jak największym gronem odbiorców zdobytą wiedzą na temat imigrantów/uchodźców/obcokrajowców. Uczestnicy mieli za zadanie zorganizować całe wydarzenie:

  • nazwa akcji
  • miejsce akcji
  • cel akcji
  • odpowiednia forma przekazu
  • potrzebne materiały, sprzęt
  • promocja wydarzenia
  • ewentualni odbiorcy

Po burzliwych pracach w grupach omówiono poszczególne propozycje i wspólnie wybrano najlepsze i najbardziej atrakcyjne pomysły.

#nadziejatomy #startthechangeproject #amnestyinternational

Zdjęcia:

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl