Regulamin Biblioteki Szkolnej

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz napojów.

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka dostępna jest codziennie podczas 15 min. przerw o godzinie 11.15 oraz 12.15.
 4. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 5. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.
 6. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości, jeżeli poprosi o to bibliotekarz.
 7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
 8. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 9. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie.
 10. Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela - bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres. Wyjątek stanowi wypożyczenie książek na okres ferii letnich.
 11. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych oraz letnich (wakacje), po uprzednim rozliczeniu się z książek wypożyczonych w czasie roku szkolnego.
 12. Osoba niepełnosprawna, po zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi - bibliotekarzowi, ma możliwość wydłużenia czasu wypożyczenia książek.  
 13. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 14. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki wypożyczone w bibliotece będą zastosowane kary, zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kary pieniężne:
  1. za przetrzymanie lektury - 20 gr./dzień
  2. za przetrzymanie innej książki niż ww. - 10 gr./dzień

  prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa).

 15. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 16. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela - bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 17. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 18. Uczniowie kończący szkołę powinni zwrócić wypożyczone książki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 19. Książki wypożyczone na okres ferii letnich powinny zostać zwrócone po tym okresie w ciągu dwóch tygodni.
 20. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane punkty w konkursie klasa z klasą, poza tym punkty przyznawane będą klasom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem.
 21. Najlepszym czytelnikom na koniec roku szkolnego przyznawane będą nagrody książkowe.
 22. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Wstecz

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl