Plan rad pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019

31.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej. Przydział czynności. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

06.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

13.09

Rada pedagogiczna zatwierdzająca plany pracy pedagoga, zespołów przedmiotowych, SU z udziałem młodzieży i rodziców; zatwierdzenie planu nadzoru oraz programu wychowawczo-profilaktycznego na bieżący rok szkolny. Przypomnienie przepisów BHP obowiązujących w szkole.

20.09

Rada szkoleniowa ws. pomocy psych. – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz planów promocji szkoły i rekrutacji.

04.10

Rada poświęcona wynikom uzyskanym przez uczniów na egzaminach zewnętrznych

25.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

08.11

Rada pedagogiczna szkoleniowa – opracowanie programu naprawczego i wytycznych do pracy w celu poprawy wyników uzyskiwanych przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Przedstawienie wniosków i rekomendacji wypracowanych przez poszczególne zespoły, przygotowanych w postaci programu naprawczego na bieżący rok szkolny. - M. Lelakowska. W miarę potrzeby przypomnienie prezentacji: "Co wpływa na wyniki kształcenia".

06.12

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

10.01

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

10.01

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

28.02

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze bieżącego roku szkolnego z udziałem młodzieży i rodziców.

07.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów kl. IV LP, III PLO, III MLO, III LOMS i IV TZSI z wychowawcami i dyrekcją (poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego).

marzec

Szkoleniowa rada pedagogiczna

04.04

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + gimnazjum).
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomowego i gimnazjalnego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

11.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. IV LP.

12.04

Zakończenie zajęć w kl. IV LP.

25.04

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów kl. III PLO, MLO, LOMS i IV TZSI.

26.04

Zakończenie zajęć w kl. III PLO, MLO, LOMS i IV TZSI.

24 – 30.04

Egzaminy dyplomowe dla uczniów kl. IV LP (wstępnie 29.04 - cz. praktyczna, 30.04 - h. sztuki).

27.04

Dzień otwartej szkoły dla kandydatów.

16.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

17.06 (poniedziałek)

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.
Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników.

21.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

02.07

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2018/2019 z udziałem młodzieży i rodziców.

24.08

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl