Plan nauczania Medycznego Liceum Ogólnokształcącego

Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2020/2021

Klasa medyczna


Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa
1 J. polski 4 5 4 13 390 360
2 J. angielski 3 4 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2 5 150
4 WOK 1 - - 1 30 30
5 Historia 2 - - 2 60 60
6 WOS 1 - - 1 30 30
7 PP 2 - - 2 60 60
8 Geografia 1 - - 1 30 30
9 Biologia 2/0 - - 1 30 30
10 Chemia 2/0 - - 1 30 30
11 Fizyka 1 - - 1 30 30
12 Matematyka 3 4 3 10 300 300
13 Infomatyka 1 - - 1 30 30
14 WF 3 3 3 9 270 270
15 EdB 1 - - 1 30 30
16 Godz. z wych. 1 1 1 3 90 90
  Razem 1-16 27 19 16 62 1860 1830
17 Biologia
- I rozszerzenie
0/2 3 4 8 240 240
18 Chemia
- II rozszerzenie
0/2 3 4 8 240 240
19 Historia i społeczeństwo
- I p. uzupełniający
- 2 2 4 120 120
20 Nauka o zdrowiu
- II p. uzupełniający
1 2 - 3 90 270
21 Dietetyka
- III p. uzupełniający
1 1 1 3 90
22 Ratownictwo medyczne
- III p. uzupełniający
- 1 2 3 90
  Razem 17-22 4 12 13 29 870 870
  Razem 1 - 22 31 31 29 91 2730 2700

 

Klasa politechniczna


Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa
1 J. polski 4 5 4 13 390 360
2 J. angielski 3 4 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2 5 150
4 WOK 1 - - 1 30 30
5 Historia 2 - - 2 60 60
6 WOS 1 - - 1 30 30
7 PP 2 - - 2 60 60
8 Geografia 1 - - 1 30 30
9 Biologia 2/0 - - 1 30 30
10 Chemia 2/0 - - 1 30 30
11 Fizyka 1 - - 1 30 30
12 Matematyka 3 4 3 10 300 300
13 Infomatyka 1 - - 1 30 30
14 WF 3 3 3 9 270 270
15 EdB 1 - - 1 30 30
16 Godz. z wych. 1 1 1 3 90 90
  Razem 1-16 27 19 16 62 1860 1830
17 Matematyka
- I rozszerzenie
3 3 3 9 270 180
18 Fizyka
- II rozszerzenie
- 4 4 8 240 240
19 J. angielski
- III rozszerzenie
2 2 2 6 180 180
20 Historia i społeczeństwo
- I p. uzupełniający
- 2 2 4 120 120
21 - II p. uzupełniający 0/2 2 2/0 4 120 360
22 - III p. uzupełniający 0/2 2 2/0 4 120
  Razem 17-22 7 15 13 35 1050 1080
  Razem 1 - 22 34 34 29 97 2910 2910

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl