Plan nauczania Liceum Plastycznego

Dla etapu edukacyjnego od 2018/2019 do 2021/2022

Wariant I

Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 J. polski 2 3 3 4 12 360 360
2 J. angielski 2 3 2 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2   5 150
4 Historia 2       2 60 60
5 Wiedza o społeczeństwie 1       1 30 30
6 Podstawy przedsiębiorczości   2     2 60 60
7 Geografia 1       1 30 30
8 Biologia 1       1 30 30
9 Chemia 1       1 30 30
10 Fizyka 1       1 30 30
11 Matematyka 2 2 2 4 10 300 300
12 Infomatyka 1       1 30 30
13 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12 360 360
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1 30 30
15 Godz. z wych. 1 1 1 1 4 120 120
  Razem 1-15 20 16 13 15 64 1920 1920
16 I rozszerzenie - Wiedza o społeczeństwie     3 3 6 180 180
17 II rozszerzenie - Historia sztuki 2 2 2 2 8 240 240
18 I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo   1 1 2 4 120 120
  Razem 16-18 2 3 6 7 18 540 540
  Razem 1-18 22 19 19 22 82 2460 2460
19 Rysunek i malarstwo 4 6 6 4 20 600 600
20 Rzeźba 2 3 3 2 10 300 300
21 Podstawy fotografii i filmu 1 1 1   3 90 90
22 Projektowanie multimedialne     2 1 3 90 90
23 Podstawy projektowania  1 2     3 90 90
24 Specjalność/specjalizacja 4 4 4 6 18 540 540
  Razem 18-24 12 16 16 13 57 1710 1710
  Razem 1-24 34 35 35 35 139 4170 4170
25 Religia 2 2 2 2 8 240 240
26 Godziny do dyspozycji dyr. 1 2 2   5 150 150
  Razem 25-26 3 4 4 2 13 390 390
  Razem 1-26 37 39 39 37 152 4560 4560

Godz. do dysp. dyrektora:
Kampania reklamowa szkoły - 5h (1+2+2)

Specjalność artystyczna:
- fotografia i film: fotografia artystyczna
- aranżacja przestrzeni: aranżacja wnętrz
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie ubioru
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie wyrobów artystycznych

Wariant II

Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 J. polski 2 3 3 4 12 360 360
2 J. angielski 2 3 2 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2   5 150
4 Historia 2       2 60 60
5 Wiedza o społeczeństwie 1       1 30 30
6 Podstawy przedsiębiorczości   2     2 60 60
7 Geografia 1       1 30 30
8 Biologia 1       1 30 30
9 Chemia 1       1 30 30
10 Fizyka 1       1 30 30
11 Matematyka 2 2 2 4 10 300 300
12 Infomatyka 1       1 30 30
13 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12 360 360
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1 30 30
15 Godz. z wych. 1 1 1 1 4 120 120
  Razem 1-15 20 16 13 15 64 1920 1920
16 I rozszerzenie - Geografia   2 3 3 8 240 240
17 II rozszerzenie - Historia sztuki 2 2 2 2 8 240 240
18 I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo   1 1 2 4 120 120
  Razem 16-18 2 5 6 7 20 600 600
  Razem 1-18 22 21 19 22 84 2520 2520
19 Rysunek i malarstwo 4 6 6 4 20 600 600
20 Rzeźba 2 3 3 2 10 300 300
21 Podstawy fotografii i filmu 1 1 1   3 90 90
22 Projektowanie multimedialne     2 1 3 90 90
23 Podstawy projektowania  1 1 1   3 90 90
24 Specjalność/specjalizacja 4 4 4 6 18 540 540
  Razem 18-24 12 15 17 13 57 1710 1710
  Razem 1-24 34 36 36 35 141 4230 4230
25 Religia 2 2 2 2 8 240 240
26 Godziny do dyspozycji dyr. 1 2 2   5 150 150
  Razem 25-26 3 4 4 2 13 390 390
  Razem 1-26 37 40 40 37 154 4620 4620

Godz. do dysp. dyrektora:
Kampania reklamowa szkoły - 5h (1+2+2)

Specjalność artystyczna:
- fotografia i film: fotografia artystyczna
- aranżacja przestrzeni: aranżacja wnętrz
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie ubioru
- formy użytkowe: wzornictwo: projektowanie wyrobów artystycznych

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl