mgr Boczoń-Sapeta Bronislawa

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy ,Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska 1977r.
Doświadczenie zawodowe:
 • szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu i Sławnie
 • liceum ogólnokształcące w Sławnie i Słupsku
 • szkoła zawodowa i technikum w Słupsku
 • szkolnictwo zaoczne  dla dorosłych
Dodatkowe kwalifikacje:
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół oprócz szkolnictwa specjalnego,
 • egzaminator maturalny w zakresie języka polskiego od 2005,
 • „Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z języka polskiego w formule od roku szkolnego 2014/15” – certyfikat 2014,
 • kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej – 2008,
 • autorski program kursu przygotowującego do matury, przeprowadzenie dwóch jego edycji,
Zainteresowania:
 • dobra książka,
 • archiwum domowe, historie rodzinne,

Wstecz

 

mgr Chomicz Bartosz

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku - Licencjat (2012)
 • Uniwersytet Gdański - Magister - specjalność literaturoznawcza (2014)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Zespół Szkół Informatycznych - Technik Informatyk

Zainteresowania:

 • teatr
 • literatura
 • film
 • sztuka
 • muzyka

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Fijałkowski Andrzej

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - historia, specjalność nauczycielska (1996)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku – kurs kwalifikacyjny  Dla oświatowej kadry kierowniczej  - zarządzanie oświatą (2010)

Osiągnięcia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
 • Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty (2010)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska (2003 i 2007)
 • Tytuł Nauczyciela Roku wśród nauczycieli słupskich gimnazjów (2007)
 • Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewózkim

Zainteresowania:

 • historia, tematyka unijne
 • podróże
 • sport (LA – sędzia)

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Górniewicz Piotr

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Wychowanie Fizyczne (2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Trener II klasy piłki nożnej
 • Uprawnienia do prowadzenia zajęć z korekcyjno – kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach pozaszkolnych (2009)
 • Młodszy Ratownik WOPR

Osiągnięcia:

 • Staż w ramach projektu „ACK – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” w katedrze gier zespołowych – piłka nożna (2010)

Zainteresowania:

 • Sport
 • Fizjologia człowieka

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Hendrych Natalia

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wydział prawa i administracji- administracja skarbowa (2006)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Atena” – Przygotowanie pedagogiczne (2011)
 • Burton College - certyfikat z j. angielskiego ESOL 2 (2008)
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – kurs na opiekuna wycieczek i kolonii (2002)

Osiągnięcia:

 • koordynator projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zainteresowania:

 • muzyka
 • podróże
 • filmy, książki itp. umilacze czasu

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Herman Arkadiusz

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - studia magisterskie z wychowania obronnego (2000)
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - oficer dyplomowany, administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (1996)
 • Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia podyplomowe z wychowania fizycznego (2002)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor taktyki i technik interwencji
 • Instruktor Ju-jitsu
 • Instruktor wyszkolenia strzeleckiego
 • Instruktor posługiwania się paralizatorem elektrycznym TASER
 • Młodszy ratownik WOPR
 • Instruktor strzelectwa sportowego
 • Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

Osiągnięcia:

 • Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym

Zainteresowania:

 • turystyka
 • sport
 • film i muzyka

Kontakt:

Wstecz

 

Zainteresowania:

 • książki
 • podróże

Wstecz

 

mgr Jankowski Bogdan

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Historia Sztuki (1978)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studium Nauczycielskie w Kołobrzegu - Plastyka i Technika (1971)
 • Studia Podyplomowe: „Informatyka dla Nauczycieli”, Politechnika Koszalińska (2005)
 • Certyfikat ECDL „E -Biznes” (2011)

Zainteresowania:

 • Muzyka
 • Literatura
 • Film i sztuki wizualne
 • Sztuka współczesna

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Jędrzejczak Weronika

Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Kierunek Fotografia
 • Uniwersytet Jagielloński, Kierunek Historia Sztuki

Doświadczenie zawodowe:

 • Galeria Leica 6x7 w Warszawie
 • Fotografia lokacji reklamowych i ubioru
 • Praca na planie reklamowym i filmowym ("Ogniwo")

Osiągnięcia:

 • Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą np. Terra Incognita, 6×7 Leica Gallery, Warszawa 2018; W tej sekundzie jesteśmy nieskończonością, Polskie Kręgi Sztuki, Pekin 2017; Oksnehallen, Kopenhaga 2014. Finalistka Poznań Photo Diploma Awards 2019.
 • Uczestniczyła w przeglądach portfolio podczas Fotofestiwalu, festiwalu Interphoto czy Athens Photo Festival. Brała udział w różnorodnych warsztatach fotograficznych np. warsztaty fotoreportażu podczas Festiwalu Podróżników National Geographic w Łodzi.

Zainteresowania:

 • Fotografia i film
 • Sztuka
 • Podróże
 • Muzyka
 • Wspinaczka
 • W fotografii interesujaą ją różnorodne, często skrajne stany emocjonalne. Fotografuje intuicyjnie, z nienasycenia. Szuka napięć, odrobiny surrealizmu, wzajemnych relacji natury i ludzi, form dla własnych przeżyć i wspomnień. Wierzy, że wciąż można wywoływać u innych wrażenie tego co wewnętrzne, tego, co się rodzi w ludzkiej głowie i ludzkim sercu. Przecież "to na co znajdujemy słowa przestało już nas obchodzić".

Wstecz

 

mgr Kałuża-Horbaczewska Agnieszka

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek: matematyka z informatyką – specjalność nauczycielska (2006)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Konferencja: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego jako źródła informacji dydaktycznej (2016);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Tworzenie prostych aplikacji e-learningowych w programie HotPatatoes (2016);
 • Wrzesień 2016 – Wszczęcie procedury awansowej na nauczyciela dyplomowanego;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w SłupskuWarsztaty: Matematyka z GeoGebrą – praca z programem i tworzenie apletów (2015);
 • Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz – Warsztat Kreatywności :  Motywacja uczniów (2015);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki (2015);
 • Centralna Komisja EgzaminacyjnaSzkolenie: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki w formule od roku szkolnego 2014/2015” (2014);
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Kurs: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania (2014);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji – Szkolenie: Szkoła Promująca Zdrowie (2014);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania (2013);
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – Szkolenie dla egzaminatorów z zakresu oceniania prac egzaminu maturalnego z wykorzystaniem oprogramowania scoris Assessor (2013);
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - nauczyciel mianowany (2013);
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – Konferencja: Kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń – nowoczesna szkoła” (2013);
 •  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – IX Konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży pt. Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży  (2013);
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Ukończenie szkolenia dla  kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki, wpis do ewidencji egzaminatorów OKE (2012);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Modele pracy
  z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  (2011);
 • Grażyna Białopiotrowicz (Trener-wykładowca) – Szkolenie: Stres zawodowy w pracy nauczyciela, czyli jak panować nad emocjami podczas trudnej rozmowy z uczniem? (2011);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego (2011);
 • Wydawnictwo BC.edu – Seminarium: Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej (2011);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Nauczanie metodą projektu (2010);
 • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – Spotkanie: Skarby, fałszerze
  i trzęsienia ziemi, czyli funkcja wykładnicza i logarytmiczna w nowej
  podstawie programowej (2010);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży (2009);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Podstawy pomiaru dydaktycznego (2008);
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - nauczyciel kontraktowy (2007);
 • Terapia logopedyczna i pedagogiczna, Beata Waraksa – Szkolenie: Emisja głosu (2007);
 • Grażyna Białopiotrowicz (Trener-wykładowca) – Szkolenie: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? (2007);
 • Młodzieżowy Dom Kultury – Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (2002).

Osiągnięcia:

 • Nawiązanie współpracy Zespołu Szkół Informatycznych z Politechniką Koszalińską;
 • Pomysłodawca i koordynator (2014/2015) Szkolnego Programu Rozwijania Zdolności Kierunkowych;
 • Opiekun uczniów biorących udział w XXXII Sejmiku Matematyków w Katowicach, wyróżnienie dwóch prac badawczych (Katarzyny Wrońskiej z Technikum Weterynarii i Elżbiety Rubaj z Medycznego Liceum Ogólnokształcącego;
 • Praca w komisjach maturalnych;
 • Szkolny koordynator konkursu matematycznego Kangur, coroczne wyróżnienia uczniów;
 • Współorganizator i koordynator „Policjady 2011”;
 • Współorganizator i pomysłodawca szkolnego turnieju „Savor-vivre”;
 • Dwukrotne zdobycie tytułu „Żyleta Roku”  oraz Oskarta w kategorii "Najbardziej sprawiedliwy nauczyciel" w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski z okazji obchodów pierwszego dnia wiosny;
 • Organizator i pomysłodawca szkolnego konkursu „Zobaczyć nieskończoność” ;
 • Pomysłodawca obchodów „Szkolnego Dnia Życzliwości Uśmiechu i Pozdrowień”.

Zainteresowania:

 • Dekorowanie wnętrz (własnego mieszkaniaJ);
 • Sport (pływanie, jazda na rowerze, nartach, łyżwach, aerobic, aqua-aerobic);
 • Kulinaria;
 • Uprawa kwiatów doniczkowych;
 • Psychologia rozwoju dziecka;
 • Czytanie książek psychologicznych;
 • Prace manualne;
 • Świat kawy i herbaty;
 • Filozofia matematyki.

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Kolman Andrzej

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Teologia (2002)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Pedagogika (1996)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Wykorzystanie multimediów i urządzeń peryferyjnych w nauczaniu nauczycieli rok 2006 – kurs doskonalący
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcji religii rok 2005- kurs doskonalący.
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku – Podstawy obsługi komputera rok 2005 – kurs doskonalący
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kierownik wycieczek szkolnych rok 2004 – kurs doskonalący

Wstecz

 

prof. oświaty Kropiowska Tamara

Wykształcenie:

 • UAM Poznań – studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność nauczycielska
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – studia podyplomowe z biologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii
 • trener I i II stopnia (edukacja dorosłych)
 • ekspert EWD
 • ekspert ds. nadawania stopni awansu zawodowego
 • Trener Drużyn Odysei Umysłu
 • ukończone liczne formy doskonalenia, dot. m.in.: nauczania i oceniania, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji w szkole,umiejętności trenerskich, edukacji globalnej, przedsiębiorczości i ekonomii stosowanej, prowadzenia Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw, prowadzenia biblioteki szkolnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006-2015 – konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 • 1990-2015 – nauczyciel biologii w LO  nr 2 im. A. Mickiewicza w Słupsku
 • 1997-2009 – nauczyciel biologii w LO  nr 5 im. Z. Herberta w Słupsku
 • 1982-1990 –nauczyciel i dyrektor SP w Gąbinie
 • 1977-1982 – nauczyciel SP w Trzebielinie

Osiągnięcia:

 • Sukcesy uczniów:
  • kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim
  • blisko sto prac badawczych zakwalifikowanych do zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej, w tym wiele wyróżnionych
  • ponad 30 nagród i wyróżnień uczniów w Konkursie o Nagrodę im. M. Dominiak dla najlepszego ucznia biologa z liceów ogólnokształcących Województwa Pomorskiego
  • uzyskanie przez kilkudziesięciu uczniów (prowadzących Młodzieżowe  Miniprzedsiębiorstwa w II i V LO) certyfikatów "Young Enterprise International Examination" przyznanych przez Cambridge University
  • kilkunastu podopiecznych Kratowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • Udział w projektach badawczych prowadzonych przez IBE oraz ODN w Słupsku
 • Opracowanie programów i przeprowadzenie ponad stu konferencji i szkoleń dla nauczycieli dot. m. in. oceniania kształtującego, metodyki nauczania oraz analizy wyników nauczania
 • Autor i współautor wielu publikacji, w tym:
  • podręcznika, zeszytu zadań oraz poradnika dla nauczyciela (dla liceum
   i technikum) „Biologia. Poznać i zrozumieć” (cz.1 i 2 – WSiP 2008-09)
  • licznych artykułów w „Biologii w Szkole”, Biuletynie „Pomagamy uczyć”, internetowym Klubie Biologa oraz w „Informatorze Oświatowym”
  • wystąpienia i artykuły w publikacjach na ogólnopolskich konferencjach: Diagnostyki Edukacyjnej, Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli  Przedmiotów Przyrodniczych i in.
  • autor arkuszy i zadań testowych z biologii do anglojęzycznej wersji aplikacji Young Digital Planet oraz wojewódzkich konkursów biologicznych dla gimnazjalistów

Nagrody i wyróżnienia:

 • „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” (2004)
 • Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty (2008)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – (2011)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Słupska – 1996, 1999, 2001, 2006, 2008, dwukrotnie
  w 2009
 •  Inne nagrody i wyróżnienia, w tym:
  • wiele nagród Dyrektora Szkoły
  • Srebrna Odznaka Ligi Ochrony Przyrody
  • nagrody specjalne Klubu Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia dla opiekuna największej liczby uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie
   o Nagrodę im. M. Dominiak
  • liczne listy gratulacyjne i podziękowania od Komitetu Głównego
   i Okręgowego Olimpiady Biologicznej
  • członkostwo Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich

Wstecz

 

mgr Kuc-Mikłaszewicz Igor

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - Historia (1995)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Logistyka i transport (2010)
 • Kurs egzaminatora historii (2004)
 • Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni - Zarządzanie oświatą (2001)

Osiągnięcia:

 • Trzykrotnie pierwsze miejsce w Polsce w konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 2008-2010
 • Wielokrotne starty w konkursie historycznym z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (7 razy Puchar Prezydenta Miasta Słupska)
 • Wielokrotny udział w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (zwycięstwa na etapie miejskim i wielokrotny udział w finale wojewódzkim)

Zainteresowania:

 • Historia
 • Historia sztuki
 • Historia wojskowości
 • Kulturoznawstwo

Kontakt:

Wstecz

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl