mgr Antonowicz Krzysztof

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - Historia (1994)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Politechnika Koszalińska - Informatyka w szkole (2001)
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego Słupsk - Kurs oligofrenopedagogiki (2011)

Zainteresowania:

 • historia
 • sport
 • muzyka

Kontakt:

Wstecz

 

dr Babińska Agnieszka

Wykształcenie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – Fotografia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej

Wystawy:

 • „Epifania cierpienia” – wystawa indywidualna, Galeria ASP w Gdańsku,  26.02. –  16.03.2013 r.
 • „Design a Sztuka”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki    Nowoczesnej, 16.05. – 30.08.2015 r.
 • „Portret z Matką” – wystawa indywidualna, Galeria R+ w Szczecinie, 26.05. – 3.06.2015 r.
 • „70”, Wystawa absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Debiut w Gdyni Orłowie, 4.12.2015 – 8.01.2016 r.
 • „Metafora i rzeczywistość”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w latach 2005–2015; Akademia Zbrojownia Sztuki prezentuje współczesny wizerunek Akademii – postawy twórcze jej pedagogów, Wielka Zbrojownia w Gdańsku, 8.12.2015 - 17.01.2016 r.

Zainteresowania:

 • fotografia
 • film
 • sztuki wizualne
 • literatura
 • podróże

Wstecz

 

dr Bielska Monika

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, filologia germańska, licencjat (1998)
 • Uniwersytet Warszawski, lingwistyka stosowana w zakresie języka niemieckiego, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa, magister (2001)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2012)
Dodatkowe kwalifikacje:
 • CDZN w Słupsku, Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (2003)
Zainteresowania:
 • psychologia
 • kreatywne metody nauczania
 • prawo oświatowe

Wstecz

 

mgr Boczoń-Sapeta Bronislawa

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy ,Wydział Humanistyczny, kierunek filologia polska 1977r.
Doświadczenie zawodowe:
 • szkoła podstawowa w Starym Jarosławiu i Sławnie
 • liceum ogólnokształcące w Sławnie i Słupsku
 • szkoła zawodowa i technikum w Słupsku
 • szkolnictwo zaoczne  dla dorosłych
Dodatkowe kwalifikacje:
 • uprawnienia pedagogiczne do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół oprócz szkolnictwa specjalnego,
 • egzaminator maturalny w zakresie języka polskiego od 2005,
 • „Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z języka polskiego w formule od roku szkolnego 2014/15” – certyfikat 2014,
 • kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej – 2008,
 • autorski program kursu przygotowującego do matury, przeprowadzenie dwóch jego edycji,
Zainteresowania:
 • dobra książka,
 • archiwum domowe, historie rodzinne,

Wstecz

 

mgr Chomicz Bartosz

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku - Licencjat (2012)
 • Uniwersytet Gdański - Magister - specjalność literaturoznawcza (2014)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Zespół Szkół Informatycznych - Technik Informatyk

Zainteresowania:

 • teatr
 • literatura
 • film
 • sztuka
 • muzyka

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Chrzan Aleksandra

Wykształcenie:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Słupsku
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku- kierunek muzyka z plastyką

Dodatkowe kwalifikacje:

 • kostiumy do spektakli - Nowy teatr im. Witkacego w Słupsku
  • „Romanca” w reżyserii E. Żentary.
  • „Akompaniator” w reż. R. Matusza
  • „Z rączki do rączki” w reż. A. Osika
 • 2012 pokaz mody na finale Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy w galerii handlowej Jantar w Słupsku
 • 2013 pokaz kolekcji kostiumów na pierwszym Ogólnopolskim Festiwalu Alternatywnych Teatrów Tańca w Słupsku.

Osiągnięcia:

 • zajmuje się również tworzeniem oferty w wiosce tematycznej Mikorowo – wioska ziół i kwiatów, gdzie prowadzi warsztaty tańca dawnego, warsztaty zielarskie, ceramiczne, tkackie, plastyczne,
 • organizuje zajęcia i warsztaty dla grup zorganizowanych, wyjazdy integracyjne, zajęcia dla osób wykluczonych społecznie, trudnej młodzieży oraz wolontariuszy,
 • współorganizuje Noc Kupały w Mikorowie - imprezę historyczną skupiającą odtwórców historycznych z całej Polski oraz imprezę Urodziny Wojsława w Mikorowie upamiętniającą pomnik przyrody – Dąb Wojsław,
 • 2016 - scenografia oraz kostiumy do pilota serialu "Życie pozornie fikcyjne" - (w produkcji).

Zainteresowania:

 • odtwórstwo historyczne- wczesne i późne średniowiecze
 • projektowanie i szycie

Wstecz

 

mgr Drobkiewicz Kamila

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku studia podyplomowe na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (2013)
 • Akademia Pomorska w Słupsku - Historia (specjalność Współczesne Stosunki Międzynarodowe) (2008),
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Historia (specjalność nauczycielska) (2006),

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Centrum Szkolenia i Profilaktyki Malwa i Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy regionalnym oddziale PTTK w Słupsku - kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (2011)
 • Polskie Centrum Mediacji Oddział w Słupsku - szkolenie – warsztaty pt. Mediacja pomaga żyć zdrowiej, przeciwdziała agresji (2010)
 • Słupskie Centrum Wolontariatu - szkolenia dla koordynatorów wolontariatu pt: Zarządzanie i koordynacja pracą wolontariuszy, TOT – skuteczne prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy (2009 r.) oraz Pozyskiwanie środków na projekty wolontariacie. Zarządzanie projektem. Lokalne partnerstwo na rzecz wspólnych inicjatyw (2010)
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku DC Edukacja - szkolenie blended learning w ramach projektu Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ITC, Sprawdzanie wiedzy uczniów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (2009)
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku - udział w projekcie: ~wos - niewiedza o społeczeństwie (2008)
 • Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy Wiedza - kurs wychowawcy kolonijnego (2002)

Osiągnięcia:

 • Uzyskanie certyfikatu jakości pracy klubu wolontariusza za rok szkolny 2009 / 2010 dla Szkolnego Klubu Wolontariusza Smile przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Słupsku
 • Realizacja projektu Po prostu tańcz we współpracy z Klubami Wolontariusza Epizod 8 z Dębnicy Kaszubskiej i Strefa Ł z Łabiszewa
 • Realizacja szkolnego projektu Pomysł na naszą szkołę – razem możemy więcej w ramach projektu edukacyjnego Od pomysłu do realizacji – inkubator aktywności lokalnej wdrażanego przez słupskie Centrum Wolontariatu
 • Utworzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza Smile przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Słupsku.

Zainteresowania:

 • historia Polski XVI - XIX w.
 • sudoku, zagadki logiczne

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Duda Joanna

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - matematyka (1997)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studia podyplomowe Politechnika Koszalińska - Zarządzanie finansami i bankowość (1999)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Edukacja dla Bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe (2010)
 • czynny egzaminator egzaminu maturalnego
 • czynny egzaminator egzaminu gimnazjalnego

Osiągnięcia:

 • finaliści i laureaci konkursów matematycznych i ekonomicznych
 • Nagroda Prezydenta  Miasta Słupska w 2009r.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w 2011r.
 • Tytuł „Primus inter optimos” - Nauczyciel Roku 2011 

Zainteresowania:

 • literatura
 • teatr
 • film

Wstecz

 

mgr Dyk Bogusław

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - matematyka (1977)
 • Uniwersytet Gdański – matematyka z informatyką (1989)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Nauczyciel dyplomowany (2002)
 • Instruktor Sportu w brydżu sportowym (2001)

Doświadczenie zawodowe:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – zakład matematyki – 8 lat
 • II LO w Słupsku

Osiągnięcia:

 • Marcin Małogrosz został finalistą Olimpiady Matematycznej
 • Agata Grochulska wygrała wojewódzki konkurs matematyczny
 • autorski program „Elementy logiki i teorii gier” (1998)
 • odznaczenie MEN „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”
 • odznaczenie Ministra Sportu i Turystyki brązową odznaką „Za zasługi dla sportu”
 • odznaczenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Brydża Sportowego srebrną i złotą odznaką „Zasłużonego działacza PZBS”
 • odznaczenie Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku złota odznaką „ Za zasługi w rozwoju kultury fizycznej i sportu”.

Zainteresowania:

 • wędkarstwo,
 • tenis ziemny.

Wstecz

 

mgr inż. Dyk Izabela

Wykształcenie:

 • Politechnika Gdańska – Inżynier Środowiska (2002)
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych "Ateneum" w Gdańsku – filologia angielska (2016)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Certyfikat z języka angielskiego Oxford Advanced Exam (2000)

Zainteresowania:

 • podróże

Wstecz

 

mgr Fijałkowski Andrzej

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - historia, specjalność nauczycielska (1996)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena” w Słupsku – kurs kwalifikacyjny  Dla oświatowej kadry kierowniczej  - zarządzanie oświatą (2010)

Osiągnięcia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007)
 • Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty (2010)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska (2003 i 2007)
 • Tytuł Nauczyciela Roku wśród nauczycieli słupskich gimnazjów (2007)
 • Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewózkim

Zainteresowania:

 • historia, tematyka unijne
 • podróże
 • sport (LA – sędzia)

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Florek Ewelina

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Biologia (2003)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Przyroda (2003)
 • Politechnika Gdańska – Chemia Techniczna i Ochrona Środowiska (2006)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Zarządzanie Oświatą (2009)

Osiągnięcia:

 • finalista i laureat Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Zainteresowania:

 • podróże

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Górniewicz Piotr

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Wychowanie Fizyczne (2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Trener II klasy piłki nożnej
 • Uprawnienia do prowadzenia zajęć z korekcyjno – kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach pozaszkolnych (2009)
 • Młodszy Ratownik WOPR

Osiągnięcia:

 • Staż w ramach projektu „ACK – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” w katedrze gier zespołowych – piłka nożna (2010)

Zainteresowania:

 • Sport
 • Fizjologia człowieka

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Grzebieniak Piotr

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna we Włocławku – pedagogika w zakresie wychowania obronnego i fizycznego ( 2006r.)
 • Uniwersytet Łódzki- pedagogika w zakresie kultury fizycznej i zdrowotnej ( 2008r.)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Polska Akademia Sportu- kurs instruktora survivalu (2011r.)
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni – studia podyplomowe- Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa ( 2010r.)
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni- studia podyplomowe- Bezpieczeństwo i higiena pracy ( 2010r.)
 • MODM Słupsk- kurs kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • Ośrodek Szkoleniowy Pierwszej Pomocy Emergency- kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ( 2010r.)
 • Centrum Ratownictwa Kataklizmowego oddział Warmińsko- Mazurski – pracownik wysokościowy z użyciem technik alpinistycznych ( 2004r.)

Osiągnięcia:

 • Zajęcie 1 msc z uczniami w rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy 2010 i 2009r.
 • Udział młodzieży w nocnych ekstremalnych rajdach na orientacje
 • Zajęcie 3 msc w województwie w zawodach "Sprawni jak Żołnierze"

Zainteresowania:

 • sport - kolarstwo, piłka nożna, pika siatkowa,  InO
 • militaria - ASG, survival, bezpieczeństwo narodowe

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Grzesiuk Dobrochna

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Instytut Neofilologii, Kierunek: Filologia, Specjalność: Język  niemiecki, licencjat (2000)
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, filologia germańska, magister (2002)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Studia Podyplomowe na Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją (2014)
 • Egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Zainteresowania:

 • czytanie książek
 • zdrowa kuchnia
 • sporty rodzinne

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Hendrych Natalia

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wydział prawa i administracji- administracja skarbowa (2006)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Atena” – Przygotowanie pedagogiczne (2011)
 • Burton College - certyfikat z j. angielskiego ESOL 2 (2008)
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – kurs na opiekuna wycieczek i kolonii (2002)

Osiągnięcia:

 • koordynator projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zainteresowania:

 • muzyka
 • podróże
 • filmy, książki itp. umilacze czasu

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Herman Arkadiusz

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy - studia magisterskie z wychowania obronnego (2000)
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - oficer dyplomowany, administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (1996)
 • Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia podyplomowe z wychowania fizycznego (2002)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktor taktyki i technik interwencji
 • Instruktor Ju-jitsu
 • Instruktor wyszkolenia strzeleckiego
 • Instruktor posługiwania się paralizatorem elektrycznym TASER
 • Młodszy ratownik WOPR
 • Instruktor strzelectwa sportowego
 • Ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej

Osiągnięcia:

 • Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym

Zainteresowania:

 • turystyka
 • sport
 • film i muzyka

Kontakt:

Wstecz

 

Zainteresowania:

 • książki
 • podróże

Wstecz

 

mgr Jankowski Bogdan

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Historia Sztuki (1978)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studium Nauczycielskie w Kołobrzegu - Plastyka i Technika (1971)

Osiągnięcia:

 • Studia Podyplomowe: „Informatyka dla Nauczycieli”, Politechnika Koszalińska (2005)
 • Nauczyciel dyplomowany (2006)
 • Certyfikat ECDL „E -Biznes” (2011)

Zainteresowania:

 • Muzyka
 • Literatura
 • Astronomia
 • Sztuka współczesna

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Kaduszkiewicz Marcin

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister Socjologii (2003)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • kursy i szkolenie resortowe dot. tematyki prewencji  – Szkoła Policji w Słupsku (2002), (2005), (2008)

Osiągnięcia:

 • pozaszkolne: nurkowanie na głębokości 40 metrów, wypad skuterem wodnym na Bornholm.

Zainteresowania:

 • narty – zimą
 • sporty wodne – latem

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Kałuża-Horbaczewska Agnieszka

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, kierunek: matematyka z informatyką – specjalność nauczycielska (2006)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Konferencja: Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego jako źródła informacji dydaktycznej (2016);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Tworzenie prostych aplikacji e-learningowych w programie HotPatatoes (2016);
 • Wrzesień 2016 – Wszczęcie procedury awansowej na nauczyciela dyplomowanego;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w SłupskuWarsztaty: Matematyka z GeoGebrą – praca z programem i tworzenie apletów (2015);
 • Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Wojciech Wojnarowicz – Warsztat Kreatywności :  Motywacja uczniów (2015);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki (2015);
 • Centralna Komisja EgzaminacyjnaSzkolenie: Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki w formule od roku szkolnego 2014/2015” (2014);
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Kurs: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania (2014);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji – Szkolenie: Szkoła Promująca Zdrowie (2014);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania (2013);
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – Szkolenie dla egzaminatorów z zakresu oceniania prac egzaminu maturalnego z wykorzystaniem oprogramowania scoris Assessor (2013);
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - nauczyciel mianowany (2013);
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – Konferencja: Kreatywny nauczyciel-twórczy uczeń – nowoczesna szkoła” (2013);
 •  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – IX Konferencja z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży pt. Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży  (2013);
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Ukończenie szkolenia dla  kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki, wpis do ewidencji egzaminatorów OKE (2012);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Modele pracy
  z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  (2011);
 • Grażyna Białopiotrowicz (Trener-wykładowca) – Szkolenie: Stres zawodowy w pracy nauczyciela, czyli jak panować nad emocjami podczas trudnej rozmowy z uczniem? (2011);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego (2011);
 • Wydawnictwo BC.edu – Seminarium: Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej (2011);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Warsztaty: Nauczanie metodą projektu (2010);
 • Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – Spotkanie: Skarby, fałszerze
  i trzęsienia ziemi, czyli funkcja wykładnicza i logarytmiczna w nowej
  podstawie programowej (2010);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnień dzieci i młodzieży (2009);
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kurs: Podstawy pomiaru dydaktycznego (2008);
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - nauczyciel kontraktowy (2007);
 • Terapia logopedyczna i pedagogiczna, Beata Waraksa – Szkolenie: Emisja głosu (2007);
 • Grażyna Białopiotrowicz (Trener-wykładowca) – Szkolenie: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak mówić, żeby dzieci do nas mówiły? (2007);
 • Młodzieżowy Dom Kultury – Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (2002).

Osiągnięcia:

 • Nawiązanie współpracy Zespołu Szkół Informatycznych z Politechniką Koszalińską;
 • Pomysłodawca i koordynator (2014/2015) Szkolnego Programu Rozwijania Zdolności Kierunkowych;
 • Opiekun uczniów biorących udział w XXXII Sejmiku Matematyków w Katowicach, wyróżnienie dwóch prac badawczych (Katarzyny Wrońskiej z Technikum Weterynarii i Elżbiety Rubaj z Medycznego Liceum Ogólnokształcącego;
 • Praca w komisjach maturalnych;
 • Szkolny koordynator konkursu matematycznego Kangur, coroczne wyróżnienia uczniów;
 • Współorganizator i koordynator „Policjady 2011”;
 • Współorganizator i pomysłodawca szkolnego turnieju „Savor-vivre”;
 • Dwukrotne zdobycie tytułu „Żyleta Roku”  oraz Oskarta w kategorii "Najbardziej sprawiedliwy nauczyciel" w konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski z okazji obchodów pierwszego dnia wiosny;
 • Organizator i pomysłodawca szkolnego konkursu „Zobaczyć nieskończoność” ;
 • Pomysłodawca obchodów „Szkolnego Dnia Życzliwości Uśmiechu i Pozdrowień”.

Zainteresowania:

 • Dekorowanie wnętrz (własnego mieszkaniaJ);
 • Sport (pływanie, jazda na rowerze, nartach, łyżwach, aerobic, aqua-aerobic);
 • Kulinaria;
 • Uprawa kwiatów doniczkowych;
 • Psychologia rozwoju dziecka;
 • Czytanie książek psychologicznych;
 • Prace manualne;
 • Świat kawy i herbaty;
 • Filozofia matematyki.

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Kamińska Joanna

Wykształcenie:

 • Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny (1998)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli (1999)
 • Przyroda dla szkół podstawowych (1999)
 • Przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych (2012)

Zainteresowania:

 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz

Wstecz

 

mgr Karpińska Maria

Wykształcenie:

 • magister sztuki, przygotowanie pedagogiczne, dyplom z malarstwa nr 1011, 1980 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu

Dodatkowe kwalifikacje:

 • nauczycielka tkaniny artystycznej

Osiągnięcia:

 • za osiągnięcia w kształceniu artystycznym młodzieży w 2011 r. przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowy medal "Zasłużony Kulturze- Gloria Artis"
 • 2009 r.- nagroda II stopnia Komisji Edukacji Narodowej
 • 2007r.- nagroda I stopnia KEN

Zainteresowania:

 • ornitologia
 • klasyczna literatura rosyjska
 • współczesna tkanina
 • historia sztuki

Wstecz

 

mgr Kisielewski Marcin

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - mgr fizyki z informatyką (2002)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ukończenie kursu Microsoft: Postawy Sieci i systemu operacyjnego MS Windows 2000 + wdrażanie systemów MS Windows 2000 Pro i Server (2004)
 • Szkolenie Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Warszawie „Teoretyczne i praktyczne elementy tworzenia i zarządzania sieciami” (2005)
 • Stopień nauczyciela mianowanego (2006)
 • OKE – egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk (2006)
 • OKE – egzaminator egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk – nowa podstawa programowa (2013)
 • OKE – egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu fizyki i astronomii (2007)

Osiągnięcia:

 • Tytuł „Nauczyciel z klasą”
 • Przewodniczący zespołu przedmiotów informatycznych oraz opiekun praktyk zawodowych Technikum Informatycznego (od 2004)
 • Opiekun studentów stażystów z Akademii Pomorskiej kierunki informatyczne

Zainteresowania:

 • Informatyka
 • Film
 • Muzyka
 • Uprawa flory

Kontakt:

Wstecz

mgr Kolman Andrzej

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Teologia (2002)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Pedagogika (1996)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Wykorzystanie multimediów i urządzeń peryferyjnych w nauczaniu nauczycieli rok 2006 – kurs doskonalący
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcji religii rok 2005- kurs doskonalący.
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” w Słupsku – Podstawy obsługi komputera rok 2005 – kurs doskonalący
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – Kierownik wycieczek szkolnych rok 2004 – kurs doskonalący

Wstecz

 

mgr Kowalewska Wioletta

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - historia, specjalność nauczycielska (1999)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego-kurs       pedagogiczno- metodyczny dla nauczycieli   ubiegających się o uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego ( 2001),
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia i  Turystyki - kierunek  „Geografia i ochrona  środowiska” (2012),
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział  Zarządzania i Nauk Społecznych- kierunek   „Zarządzanie Oświatą” (2013)

Osiągnięcia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi za długoletnią służbę (2012)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2012)
 • Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2013)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015)
 • udział w wielu formach doskonalenia zawodowego , warsztatach i szkolenia podnoszących jakość pracy szkoły oraz programach edukacyjnych np.: „Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli”; „Uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości”,  „Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach”, „Praca z uczniem zdolnym”, „Program doskonalenia jakości kształcenia w gimnazjach miasta Słupska”, „Młodzi w przejrzystej Polsce”  i wiele innych.
Liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim m.in.:
 • finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego - od Cedyni do Orszy",
 • laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ""Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego",
 • laureat w ogólnopolskim konkursie "Żyj smacznie i zdrowo"
 • I miejsce w Turnieju Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej.

Zainteresowania:

 • literatura
 • teatr, film
 • podróże

Wstecz

 

prof. oświaty Kropiowska Tamara

Wykształcenie:

 • UAM Poznań – studia magisterskie na kierunku biologia, specjalność nauczycielska
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – studia podyplomowe z biologii.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii
 • trener I i II stopnia (edukacja dorosłych)
 • ekspert EWD
 • ekspert ds. nadawania stopni awansu zawodowego
 • Trener Drużyn Odysei Umysłu
 • ukończone liczne formy doskonalenia, dot. m.in.: nauczania i oceniania, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji w szkole,umiejętności trenerskich, edukacji globalnej, przedsiębiorczości i ekonomii stosowanej, prowadzenia Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw, prowadzenia biblioteki szkolnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2006-2015 – konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 • 1990-2015 – nauczyciel biologii w LO  nr 2 im. A. Mickiewicza w Słupsku
 • 1997-2009 – nauczyciel biologii w LO  nr 5 im. Z. Herberta w Słupsku
 • 1982-1990 –nauczyciel i dyrektor SP w Gąbinie
 • 1977-1982 – nauczyciel SP w Trzebielinie

Osiągnięcia:

 • Sukcesy uczniów:
  • kilkudziesięciu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów o zasięgu ogólnopolskim
  • blisko sto prac badawczych zakwalifikowanych do zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej, w tym wiele wyróżnionych
  • ponad 30 nagród i wyróżnień uczniów w Konkursie o Nagrodę im. M. Dominiak dla najlepszego ucznia biologa z liceów ogólnokształcących Województwa Pomorskiego
  • uzyskanie przez kilkudziesięciu uczniów (prowadzących Młodzieżowe  Miniprzedsiębiorstwa w II i V LO) certyfikatów "Young Enterprise International Examination" przyznanych przez Cambridge University
  • kilkunastu podopiecznych Kratowego Funduszu na Rzecz Dzieci
 • Udział w projektach badawczych prowadzonych przez IBE oraz ODN w Słupsku
 • Opracowanie programów i przeprowadzenie ponad stu konferencji i szkoleń dla nauczycieli dot. m. in. oceniania kształtującego, metodyki nauczania oraz analizy wyników nauczania
 • Autor i współautor wielu publikacji, w tym:
  • podręcznika, zeszytu zadań oraz poradnika dla nauczyciela (dla liceum
   i technikum) „Biologia. Poznać i zrozumieć” (cz.1 i 2 – WSiP 2008-09)
  • licznych artykułów w „Biologii w Szkole”, Biuletynie „Pomagamy uczyć”, internetowym Klubie Biologa oraz w „Informatorze Oświatowym”
  • wystąpienia i artykuły w publikacjach na ogólnopolskich konferencjach: Diagnostyki Edukacyjnej, Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli  Przedmiotów Przyrodniczych i in.
  • autor arkuszy i zadań testowych z biologii do anglojęzycznej wersji aplikacji Young Digital Planet oraz wojewódzkich konkursów biologicznych dla gimnazjalistów

Nagrody i wyróżnienia:

 • „MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ” (2004)
 • Nagroda Pomorskiego Kuratora Oświaty (2008)
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – (2011)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Słupska – 1996, 1999, 2001, 2006, 2008, dwukrotnie
  w 2009
 •  Inne nagrody i wyróżnienia, w tym:
  • wiele nagród Dyrektora Szkoły
  • Srebrna Odznaka Ligi Ochrony Przyrody
  • nagrody specjalne Klubu Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia dla opiekuna największej liczby uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie
   o Nagrodę im. M. Dominiak
  • liczne listy gratulacyjne i podziękowania od Komitetu Głównego
   i Okręgowego Olimpiady Biologicznej
  • członkostwo Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich

Wstecz

 

mgr Kuc-Mikłaszewicz Igor

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - Historia (1995)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Logistyka i transport (2010)
 • Kurs egzaminatora historii (2004)
 • Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni - Zarządzanie oświatą (2001)

Osiągnięcia:

 • Trzykrotnie pierwsze miejsce w Polsce w konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 2008-2010
 • Wielokrotne starty w konkursie historycznym z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (7 razy Puchar Prezydenta Miasta Słupska)
 • Wielokrotny udział w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (zwycięstwa na etapie miejskim i wielokrotny udział w finale wojewódzkim)

Zainteresowania:

 • Historia
 • Historia sztuki
 • Historia wojskowości
 • Kulturoznawstwo

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Kulczyńska Dorota

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Wydział Historyczno – Filologiczny; kierunek: filologia angielska – specjalność nauczycielska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oddział w Koszalinie, kierunek: filologia angielska, specjalność: metodyka

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Stopień nauczyciela mianowanego
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu języka angielskiego
 • Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka angielskiego

Zainteresowania:

 • literatura
 • muzyka
 • film
 • sztuka
 • fotografia
 • taniec
 • języki obce

Wstecz

 

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl