Pracownie plastyczne

Pracownia fotograficzna

W pracowni fotograficznej uczniowie zajmują się wszelkiego rodzaju przejawami światłoczułości. Budują aparaty fotograficzne działające na zasadzie camera obscura i wykonują nimi zdjęcia. Poznają tak zagadkowe zjawiska jak fotografia chromokedastyczna. Uczą się używać nietypowych źródeł światła. Oprócz tego zapoznają się z klasycznymi technikami fotograficznymi, tymi współczesnymi oraz bardziej archaicznymi. Pracują w technice cyfrowej korzystając z pracowni komputerowych. Zadaniem uczniów jest realizacja indywidualnych projektów, konsultowanych na zajęciach oraz ćwiczeniach fotograficznych, wykonywanych w trakcie lekcji. Prace uczniów  można oglądać na licznych wystawach oraz w galeriach internetowych.

Pracownia projektowania

Na zajęciach z podstaw projektowania uczniowie poznają podstawowe pojęcia, różne środki plastyczne, różnorodne techniki dotyczące kompozycji. Uczą się zasad pracy projektowej (od pomysłu - szkicu, do projektu końcowego). Wykonują wiele różnych ćwiczeń, dzięki którym poznają różnorodne środki plastyczne, rodzaje kompozycji, sposoby tworzenia znaków graficznych itp. Uczniowie poznają też różne narzędzia liternicze, uczą się zasad pisania i budowania liter oraz różnych układów literniczych. Młodzież wykonuje ćwiczenia rozwijające ich umiejętności i wyobraźnię. Część zajęć realizowana jest na pracowni komputerowej.

Techniki graficzne

Techniki graficzne to jakby wstęp do projektowania graficznego. Uczniowie wykonują ćwiczenia z wykorzystaniem różnorodnych technik. Uczą się wykorzystywania możliwości, jakie daje komputer - zarówno podczas projektowania jak i dokumentacji. Uczą się też jak wykorzystać środki plastyczne, aby budowany przez nich komunikat wizualny był czytelny dla odbiorcy. Opracowują kompleksową identyfikację graficzną firmy - logo, papier firmowy, wizytówki i inne gadżety reklamowe. Przygotowują też różne druki reklamow, np. afisz, ulotka, plakat czy kalendarz. Uczą się wykorzystywać możliwości jakie daje komputer - zarówno podczas prac projektowych, jak i dokumentacji. Rozwijają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów plastycznych, technicznych i technologicznych.

Aranżacja przestrzeni

W pracowni aranżacji przestrzeni uczniowie zajmują się projektowaniem przestrzeni zamkniętej., doborem koloru ścian, mebli i wyposażenia wnętrza tak, by pomieszczenie spełniało potrzeby zarówno estetyczne jak i praktyczne. Uczniowie poznają zasady obowiązujące przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej (kina, restauracje, galerie) jak i poszczególnych stref w mieszkaniu prywatnym.
Ważnym elementem jest umiejętność czytania dokumentacji architektoniczno - budowlanej z zasadami jej powstania. Uczniowie poznają zagadnienia form notacji na płaszczyźnie poprzez zasady aksonometrii, perspektywy, rysunku rzutowego i przekroju. Aby lepiej zrozumieć późniejszą rzeczywistość zaprojektowanego wnętrza uczeń konstruuje i wykonuje makietę przestrzenną oraz opracowuje komputerową wizualizację 3D.

Pracownia rzeźby

W pracowni realizujemy działania rzeźbiarskie w oparciu o modelowanie w glinie portretów, postaci (na podstawie obserwacji "modela"), kompozycji rzeźbiarskich płaskich i przestrzennych. Poznajemy rodzaje i zalety gipsów, uczymy się wykonywać różnego rodzaju formy oraz poznajemy sposoby uzyskiwania odlewów gipsowych.
Dysponujemy także piecem ceramicznym co umożliwia naszej młodzieży poznanie technologii wypalania i szkliwienia różnych glin i mas ceramicznych. Ta stosunkowo nowa oferta dydaktyczna wzbudza duże zainteresowanie wśród uczniów.
Pracownia posiada profesjonalne przybory i narzędzia. Zaplecze pracowni umożliwia przechowywanie prac uczniów realizowanych, jak i gromadzenie prac już wykonanych, co stanowi dorobek dydaktyczny naszej szkoły. Pracownia rzeźby to profesjonalnie przygotowane pomieszczenie z posadzką, własnym ujęciem wody, dobrym dziennym i elektrycznym oświetleniem.

Pracownia rysunku i malarstwa

Na zajęciach z rysunku i malarstwa uczniowie poznają różne techniki oraz narzędzia rysunkowe i malarskie. Analizują układy przedmiotów, sprzętów, draperii (martwe natury). Uczą się rysowania postaci, zwierząt, pejzażu. Poznają zasady posługiwania się kolorem, pespektywą, światłocieniem, walorem i fakturą. Pracują w różnych technikach, wykonując prace nie tylko z obserwacji, ale także z wyobraźni. Uczniowie prowadzą szkicowniki potrzebne do sporządzania krótkich notatek z obserwacji bezpośredniej zjawisk rysunkowych i malarskich. W takcie zajęć uczniowie korzystają ze sztalug oraz stołów kreślarskich.

Wstecz

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl