Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Wszystkich Świętych (czwartek)

1 listopada 2018 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

4.

Ferie zimowe:

11 - 24 lutego 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

6.

Zakończenie zajęć w IV LP

12 kwietnia 2019 r.

7.

Egzamin dyplomowy w LP

2 dni między 24 a 30 kwietnia 2019 r.

8.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

9.

Egzamin gimnazjalny

10 – 12 kwietnia 2019 r.

10.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem LP)

26 kwietnia 2019 r.

11.

Święto pracy (środa)

1 maja 2019 r.

12.

Święto flagi (czwartek)

2 maja 2019 r.

13.

Święto Konstytucji 3 Maja (piątek)

3 maja 2019 r.

14.

Egzamin maturalny

6 - 25 maja 2019 r.

15.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

Sesja 1. styczeń – luty 2019 r.
cz. pisemna – 10 stycznia 2019 r.
cz. praktyczna:
9 stycznia 2019 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
11 stycznia – 16 lutego 2019 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
Sesja 2. czerwiec – lipiec 2018 r.
cz. pisemna – 19 czerwca 2018 r.
cz. praktyczna:
26 czerwca 2018 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
22 czerwca – 4 lipca 2018 r.(w pozostałych kwalifikacjach);

16.

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r.

17.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 3 września 2018 – 13 stycznia 2019
semestr II – od 14 stycznia 2019 – 31 sierpnia 2019
(zakończenie zajęć dyd. - 21 czerwca 2019)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

w szkole podstawowej (max 8 dni):

 1. 02.11
 2. 02.05
 3. 06.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 19.06

w gimnazjum (max 8 dni):

 1. 02.11
 2. 02.05
 3. 06.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 19.06

w szkołach ponadgimnazjalnych (max 10 dni):

 1. 02.11
 2. 02.05
 3. 06.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 17.06
 7. 18.06
 8. 19.06

 

Praktyki uczniów:

kl. IV TW - 1.10 - 5.10 lub 8.10 - 12.10 (1 tydzień)
kl. III TW - 11.03 - 22.03 (2 tygodnie)
kl. II TW - 27.05 - 31.05 lub 3.06 do 7.06 (1 tydzień)

kl. I PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. II PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. I i II PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) – 50% finansuje szkoła; wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

W miarę możliwości w kl. II MLO - zorganizować zajęcia w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO – II semestr (dla chętnych).

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl