Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

.1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

2.

Wszystkich Świętych (środa)

1 listopada 2017 r.

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

Ferie zimowe:

29 - 11 lutego 2018 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6.

Zakończenie zajęć w IV LP

13 kwietnia 2018 r.

7.

Egzamin dyplomowy w LP

2 dni między 16 a 27 kwietnia 2018 r.

8.

Egzamin gimnazjalny

18 – 20 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsey ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

9.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem LP)

27 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10.

Święto pracy (wtorek)

1 maja 2018 r.

11.

Święto flagi (środa)

2 maja 2018 r.

12.

Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek)

3 maja 2018 r.

13.

Egzamin maturalny

4 - 25 maja 2018 r.
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

Sesja 1. styczeń – luty 2018 r.
cz. pisemna – 11 stycznia 2018 r.
cz. praktyczna:
10 stycznia 2018 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
12 stycznia – 17 lutego 2018 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
Sesja 2. czerwiec – lipiec 2018 r.
cz. pisemna – 19 czerwca 2018 r.
cz. praktyczna:
26 czerwca 2018 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
22 czerwca – 4 lipca 2018 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
(podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

15.

Boże Ciało

31 maja 2018 r.

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 4 września 2017 – 14 stycznia 2018
semestr II – od 15 stycznia 2018 – 31 sierpnia 2018
(zakończenie zajęć dyd. - 22 czerwca 2018)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

w szkole podstawowej (max 8 dni):

 1. 30.04
 2. 02.05
 3. 04.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 01.06
 7. 20.06
 8. 21.06

w gimnazjum (max 8 dni):

 1. 30.04
 2. 02.05
 3. 04.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 01.06
 7. 20.06
 8. 21.06

w szkołach ponadgimnazjalnych (max 10 dni):

 1. 30.04
 2. 02.05
 3. 04.05
 4. 07.05
 5. 08.05
 6. 01.06
 7. 18.06
 8. 19.06
 9. 20.06
 10. 21.06

 

Praktyki uczniów:

kl. IV TW – październik (1 tydzień)
kl. III TW – marzec (2 tygodnie)
kl. II TW – maj (1 tydzień)

kl. I PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. II PLO – praktyka (1 dzień między 4-6 maja)
kl. II PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) – 50% finansuje szkoła; wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

Ewentualnie w miarę możliwości w kl. II MLO - praktyka w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO – II semestr (dla chętnych).

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl