Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Wszystkich Świętych (piątek)

1 listopada 2019 r.

3.

Święto Niepodległości (poniedziałek)

11 listopada 2019 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

5.

Święto Trzech Króli (poniedziałek)

6 stycznia 2020 r.

6.

Ferie zimowe:

13 - 26 stycznia 2020 r.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

8.

Zakończenie zajęć w IV LP

8 kwietnia 2020 r.

9.

Egzamin dyplomowy w LP

2 dni między 15 a 17 kwietnia 2020 r.

10.

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23 kwietnia 2020 r.

11.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem LP)

24 kwietnia 2020 r.

12.

Święto pracy (piątek)

1 maja 2020 r.

13.

Egzamin maturalny

4 – 22 maja 2020 r.

14.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa p.pr.)

Sesja 1. styczeń – luty 2020 r.
cz. pisemna – 9 stycznia 2020 r.
cz. praktyczna:
9 stycznia 2020 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
11 stycznia – 15 lutego 2020 r.(w pozostałych kwalifikacjach);
Sesja 2. czerwiec – lipiec 2020 r.
cz. pisemna – 23 czerwca 2020 r.
cz. praktyczna:
22 czerwca 2020 r. (w kwalifk., w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)
24 czerwca – 9 lipca 2020 r.(w pozostałych kwalifikacjach);

15.

Boże Ciało

11 czerwca 2020 r.

16.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

Organizacja roku szkolnego – podział na semestry

semestr I – od 2 września 2019 – 20 grudnia 2019
semestr II – od 21 grudnia 2019 – 31 sierpnia 2020
(zakończenie zajęć dyd. - 26 czerwca 2020)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

w szkole podstawowej (max 8 dni):

 1. 02.01
 2. 03.01
 3. 04.05
 4. 05.05
 5. 06.05
 6. 12.06
 7. 25.06

w szkołach średnich (max 10 dni):

 1. 02.01
 2. 03.01
 3. 04.05
 4. 05.05
 5. 06.05
 6. 12.06
 7. 24.06
 8. 25.06

 

Praktyki uczniów (orientacyjne):

kl. IV TW - 30.09 - 4.10 (1 tydzień)
kl. III TW - 16.03 - 27.03 (2 tygodnie)
kl. II TW - 25.05 - 29.05 (1 tydzień)

kl. I PLO – obowiązkowy obóz (3 dni w czerwcu, w tym 2 dni weekendowe lub ostatni tydzień przed końcem roku szkolnego) - wychowawcy informują rodziców na początku roku szkolnego i zbierają pieniądze na ten cel.

W miarę możliwości w kl. II MLO - zorganizować zajęcia w szpitalu (1 dzień między 4-6 maja)

Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy dla klas: II MLO i II PLO – II semestr (dla chętnych).

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl