Zajęcia z wykorzystaniem TIK

Planujemy opisać cykl lekcji z różnych przedmiotów, na których wykorzystujemy tablicę interaktywną oraz inne metody aktywizujące uczniów. Efektem naszej pracy będzie powstanie spójnych szkolnych materiałów edukacyjnych.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl