Gimnazjum ZSI

Informacje ogólne:
Powstanie szkoły – 2015 r.
Cykl kształcenia – 3 lata
Profil : artystyczny
Kierunki nauczania: wokalno - aktorski, plastyczny.

Gimnazjum ZSI w Słupsku przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno. Szkoła zapewnia pełny rozwój dziecka z uwzględnieniem strefy intelektualnej, fizycznej oraz  artystycznej i emocjonalnej. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach artystycznych doskonalących umiejętności: wokalne, aktorskie, taneczne i plastyczne.

Szkoła kieruje swoją ofertę do absolwentów szkół podstawowych z uzdolnieniami artystycznymi. Nauka trwa 3 lata co daje wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących proponujemy naszym uczniom szeroką gamę zajęć specjalistycznych: grupa plastyczna (rysunek, malarstwo, ceramika, podstawy projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych i fotografia), grupa teatralno - wokalna (warsztaty teatralne i wokalne).

Uczniowie podczas zajęć kształtują znajomość podstawowych technik pracy aktora, poznają zasady zachowania na scenie,  elementy wiedzy o teatrze, filmie i telewizji, przygotowują i biorą udział w spektaklach teatralnych i kabaretowych. Mają okazję rozwijać swoje umiejętności w atmosferze sprzyjającej twórczości i kreatywności. Młodzież uczestniczy także w życiu kulturalnym Słupska  bierąc czynny udział w przeglądach artystycznych, konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne  województwa pomorskiego i całego kraju.

Szkoła zapewnia młodzieży jak najlepsze warunki kształcenia poprzez dobrą organizację i wyposażenie pracowni (pracownia malarstwa, pracownia ceramiki artystycznej, pracownia fotografii, pracownie komputerowe) jak również możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy naukowych wykorzystywanych w trakcie zajęć artystycznych. Jednym z priorytetów jest dla nas dobór fachowej kadry nauczycielskiej; zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzone są przez specjalistów o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych.

Misja szkoły:

  • być przepustką do dorosłego życia, przygotowywać do nauki na wyższych szczeblach kształcenia
  • pomagać w rozwoju artystycznym z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości każdego ucznia
  • być szkołą twórczą, radosną i otwartą na potrzeby młodych ludzi, rozwijającą poczucie własnej wartości i dążenie do ciągłego rozwoju

Przedmioty artystyczne:
Grupa wokalno-teatralna

  • warsztaty wokalne
  • warsztaty aktorskie
  • dykcja.

Grupa artystyczna:

  • warsztaty projektowe
  • fotografia
  • ceramika
  • rysunek i malarstwo.

Możliwości rozwoju:
Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę  w Liceum Plastycznym i Liceum Ogólnokształcącym o profilu artystycznym.

Współpraca:
Szkoła współpracuje m. in. aktorami z Teatru Rondo i Nowego Teatru w Słupsku.

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności artystyczne.

Dla osób spoza miasta  istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (0-59) 845 62 00.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl