Matematyczny Sketchnoting

SKETCHNOTING - z angielskiego sketch - szkic, noting - notowanie. Czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania, bazgrania, rysowania.
Sketchnoting to forma wspomagania zapamiętywania poprzez przenoszenie pozyskiwanych informacji do postaci wizualnej w formie różnych ręcznie wykonywanych rysunków, szkiców oraz bohomazów (jak głosi definicja Mike'a Rohde, autora książki "The Sketchnote Handbook", jest to mieszanka pisma ręcznego, rysunków, ręcznej typografii, kształtów, elementów wizualnych takich jak strzałki, pudełka, linie).
Celem szkicnotki jest wychwycić i umieścić najważniejsze, a nie być piękną notatką, która zawiśnie na ścianie. Poniżej wybrane notatki uczniów z lekcji matematyki w języku angielskim, młodzież przy pomocy myślenia wizualnego systematyzuje wiedzę, utrwala ją i uczy się nowych rzeczy, a ponadto działa dwu - przedmiotowo rozwijając słownictwo w języku angielskim.
Podglądaj rysunki innych, naśladuj ich, inspiruj się i rysuj. Zachęcamy!

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl