Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku: Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów.

Zajęcia odbyły się w lutym i marcu 2012 roku w ramach programu profilaktycznego „Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów”. Program realizuje Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku. Lekcje poprowadziła pani Agnieszka Melewska - nauczyciel bibliotekarz w Sali multimedialnej biblioteki. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się czym są wulgaryzmy i jaka pełnią funkcję. Dyskutowali nad tym, w jakim celu i z jakich powodów młodzi ludzie używają wulgaryzmów. Uczniowie dowiedzieli się, że stosowanie wulgaryzmów w życiu codziennym stanowi formę agresji słownej i świadczy o niskiej kulturze oraz ubogim słownictwie osób ich nadużywających. Podczas pracy w grupach uczniowie dowiedzieli się czym jest kampania społeczna, co odróżnia ją od komercyjnej kampanii reklamowej. Wykorzystując tą wiedzę uczestnicy wykazali się kreatywnością i zaprojektowali własną kampanię społeczną. Kampania skierowana była do młodych ludzi i jej głównym celem było zachęcenie do używania poprawnej polszczyzny na co dzień i stworzenie przestrzeni szkolnej przestrzenią wolną od agresji słownej. Uczniowie w trakcie zajęć wykonali plakaty społecznej kampanii przeciw nadużywaniu wulgaryzmów wśród ich rówieśników w szkole.

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl