Witamy na oficjalnej stronie
Zespołu Szkół Informatycznych w SłupskuUWAGA!!!

Serdecznie zachęcamy naszych Uczniów i Nauczycieli do zapoznania się z zakładką na stronie internetowej szkoły: AKTUALNE KONKURSY (wszystko na czasie)i STYPENDIA . Znajdziecie tam Drodzy Uczniowie i Nauczyciele wykaz różnych aktualnych konkursów sportowych, artystycznych, wiedzy, matematycznych oraz wiele innych. Warto próbować swoich sił. Zachęcamy;) Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela również Pani Monika Skwarek (sala 207).

Informacje o stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Gdańsku uprzejmie informuje, iż przystępuje do wypłaty stypendium Prezesa Rady Ministrów wg listy zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali decyzją Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, stypendium na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

I rata - do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
II rata - do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

W naszej szkole stypendium otrzymali:
Sandra Skurnóg
Katarzyna Boschke
Cezary Słupczyński
Julia Kułakowska
Julia Walentynowicz
Alicja Bieniek
Weronika Monika Jarmuł
Jagoda Dudzińska
Kornel Kaniowski
Michał Knetki

Obowiązkowe do uzupełnienia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Oświadczenie należy podbić pieczęcią szkoły i przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24
80-853 Gdańsk

Kopię oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lucyna.choszcz@kuratorium.gda.pl
Stypendium zostanie wypłacone na podane konto bankowe.
Jednocześnie informujemy, że dyplomy dla stypendystów zostaną przekazane na adres szkoły w terminie późniejszym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom, ich nauczycielom i rodzicom!

Informacja!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie ZSI i LOMS

Na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów, dnia 15.10.2020 r. przedstawione zostały nowe zasady i obostrzenia związane z epidemią COVID-19.
Dotyczą one także pracy szkół ponadpodstawowych.

W najbliższym czasie ukaże się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania szkół.

Na podstawie wytycznych zawartych we wspomnianym rozporządzeniu, zorganizowana zostanie praca w naszej szkole.

INFORMACJE DOTYCZąCE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY BĘDą NA BIEŻąCO ZAMIESZCZANE W E-DZIENNIKU.

PS. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje w trybie stacjonarnym wg dotychczasowego planu lekcji.Z wyrazami szacunku


Monika Stępnik
dyrektor ZSI i SMS w SłupskuPrzypominamy!!!
W naszej szkole w ramach "Zakręconej akcji dla Kubusia" wciąż trwa zbiórka plastikowych nakrętek, starych telefonów komórkowych, zepsutych laptopów, tabletów, płyt CD/DVD, tuszów atramentowych oraz baterii.
Zachęcamy do włączenia się do naszej akcji. Szkoły, przedszkola, firmy, instytucje, osoby prywatne- wszyscy jesteście mile widziani! Przedmioty można przynosić do budynku Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku przy ulicy Koszalińskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 (sala nr 7, parter). Po odbiór większych ilości zebranych rzeczy chętnie podjedziemy.
Dziś, kolejny już raz, do naszej akcji dołączyła Pani Barbara, przekazując worki pełne nakrętek. Dziękujemy Pani Basiu!UWAGA KONKURS!!

Z okazji ustanowienia przez Senat RP roku 2020 Rokiem Fizyki Wydział Fizyki UW ogłasza dwa konkursy:
Pierwszy, Fizyka, to lubię!, podzielony jest na dwie kategorie:
› fotografia ilustrująca fizykę w życiu codziennym oraz
› film przedstawiający eksperyment fizyczny.
Konkurs rozgrywany jest w kategoriach: 6-14 lat; 15-19 lat i >19 lat
Nagrody: za Imiejsce - 2000zł, za II miejsce 1000zł , a za III miejsce 500 zł

 Drugi konkurs, Mój nauczyciel fizyki, ma charakter literacki – wspomnienia dotyczące nauczyciela fizyki, który w sposób szczególny zapisał się w pamięci, mogą mieć formę wiersza, eseju, listu itp. Ze względów oczywistych nie można pisać o aktualnie uczącym fizyki nauczycielu. Chodzi o nauczyciela, z którym zakończyliście współpracę -np. nauczyciel z poprzedniego etapu edukacyjnego. Praca ma mieć max. 18.000 znaków.
Nagrody: za I miejsce - 2000zł, za II miejsce 1000zł , a za III miejsce 500 zł

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach.
Termin zgłaszania prac  upływa 27 września 2020.
Dokładne informacje i regulaminy obu konkursów zamieszczone są na stronie Konsultacje ws konkursu - każda przerwa we wtorek do 12.30 gabinet 208 II piętro
Nauczyciel fizyki
Grażyna Linder


Najlepszy sposób
przepowiedzenia własnej przyszłości
to jej wykreowanie.

H.I.Mencken

Jeżeli cenisz sobie:

 • Przyjazną i bezpieczną atmosferę
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Zajęcia z profesjonalistami
 • Wysoki poziom kształcenia
 • Niekonwencjonalne metody
  nauczania

Przyjdź do nas!

Zapewniamy:

 • Bogatą ofertę edukacyjną i zajęć pozalekcyjnych
 • Rozwijanie wrodzonych predyspozycji i indywidualnych zainteresowań uczniów
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz pracownie specjalistyczne
 • Nowoczesne pracownie informatyczne z dostępem do Internetu
 • Naukę w małych grupach
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Stałą opiekę pedagoga szkolnego
 • Opiekę medyczną
 • Własny transport

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat@zsi.slupsk.pl