Uczniowie o szkole

Uczniowie o szkole - Elwart Daria

O Mądrości!

Rozległe masz przestrzenie
Słowo granica
Niczym jest dla Ciebie
Twym domem
Mój dom
Razem w nim bywamy
Wiedzą karmieni
Sens życia odkrywamy

Dzięki Tobie
Ziemia kształt kuli uzyskała
A zwykły upadek
Nauka mianem grawitacji przezwała
Sokrates i Platon
Serce Ci oddali
A miejsce tych uczuć
Ludzie szkołą nazwali.