Szkoła dobrego wychowania

Szkolna karta Zasad Dobrego Wychowania

Na przełomie listopada i stycznia nasi uczniowie wykonają dwa zadania. Pierwsze z nich to praca pisina na tiat: Moje zachowanie świadczy o mnie. Pod czujnym okii nauczycieli języka polskiego każdy uczeń napisze swoją pracę, najciekawsze zostaną przekazane opiekunom konkursu Szkoła Dobrego Wychowania, zostaną nagrodzone podczas Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy "Mistrz Savoir-Vivre" oraz wyeksponowane w gablocie szkolnej i opublikowane na stronie internetowej szkoły. Drugie zadanie młodzież wykona zespołowo pod opieką wychowawców. Każda klasa wykona plakat: Mój wygląd świadczy o mnie. Z plakatów powstanie wystawa prac, które zostaną ocenione a przyznane punkty zostaną dopisane dla klas podczas Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy "Mistrz Savoir-Vivre".