Szkoła dobrego wychowania

Konkurs "Mistrz Savoir Vivre"

11 marca odbyła się VI edycja turnieju Savoir-Vivre w ZSI i SMS. Wydarzenie było poprzedzone szeregiem działań i zadań, które realizował każdy zespół klasowy.

Najpierw w ramach debaty uczniowskiej młodzież ustalała zasady dotyczące zachowania w szkole. Efektem tego jest "Drzewo szkolnych zasad dobrego zachowania". Uczniowie w ramach godzin wychowawczych wykonali też plakaty na temat "Mój wygląd świadczy o mnie", dodatkowo każdy uczeń napisał pracę literacką na ten temat. Najciekawsze prace zostały ocenione przez zespół nauczycieli języka polskiego. Przyznano następujące wyróżnienia: w ZSI pierwsze miejsce zajęła Sandra Grybisz z klasy 1 TW, drugie Wiktoria Jabłońska z klasy 2 A PLO, trzecie Natalia Ratyńska z klasy 2 POLO/MLO. W Szkole Mistrzostwa Sportowego przyznano jedną nagrodę, otrzymał ją Aleks Mołdoch z klasy VII SP. Zdecydowana większość zespołów wywiązała się wzorowo ze swoich zadań.

W dniu konkursu jury w składzie: p. dyrektor Marzena Łach, p. Ewelina Walczak, p. Karolina Matkowska i Szymon Szkil - przedstawiciel samorządu uczniowskiego oceniało test wiedzy na temat znajomości zasad savoir-vivre. Najwięcej punktów zdobyła klasa 1 TW, którą reprezentowali: Patrycja Cholewińska, Iza Królikowska, Eryk Sroczyński. Nad sprawnym zliczeniem punktów czuwali matematycy z klasy 1 B PLO.

Kolejna konkurencja dotyczyła nie tylko zasad savoir-vivre, ale również wizerunku. Każda z klas wylosowała rodzaj stroju, który należało zaprezentować. Wśród nich znalazły się: strój koktajlowy, do pracy, na plażę, na dyskotekę, na egzamin, na rozmowę o pracę itp. Podczas pokazu publiczność nagradzała brawami najciekawsze stroje a jury przyznawało punkty. Dużo emocji wzbudziły stanowiska zadaniowe, gdzie każda trzyosobowa reprezentacja miała do wykonania zadanie praktyczne. Były to przykładowo: nakrycie do stołu w wersji podstawowej oraz na przyjęciu, ustalenie prawidłowej kolejności podchodzenia i odchodzenia od stolika w restauracji, ułożenie sztućców tak, aby pokazywały właściwy komunikat dla kelnera, umiejętność jedzenia pałeczkami.

Kolejną konkurencją były scenki zadaniowe. Większość klas nagrała je wcześniej, niektóre zespoły zdecydowały się je przedstawić na żywo podczas turnieju. Przykładowe tematy scenek to: przerwa szkolna - obowiązujące zasady, zgubiłeś lekturę z biblioteki szkolnej, kłaniamy się, kto komu pierwszy?, w dobrym tonie przy telefonie itp.

Podczas turnieju były oceniane jeszcze dwie tajemnicze konkurencje, których nazw młodzież do końca imprezy nie znała. Był to właściwy strój uczestników turnieju oraz zachowanie kibiców. Nasi uczestnicy wywiązali się z niego wzorowo, ponieważ zasady savoir-vivre nie są im obce. Zacięta rywalizacja trwała do samego końca, okazało się, że aż cztery drużyny mają taki sam wynik. Były to zespoły z klas: 1 TW, 2 MLO/POLO, 2 A PLO, 3 TW. Jury konkursowe postanowiło rozstrzygnąć tę kwestię dogrywką z testu wiedzy. I tak pierwsze miejsce zdobyła klasa 1 TW. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 2 A PLO, którą reprezentowały: Weronika Opaczyk, Weronika Sarnowska, Magdalena Kępczyńska. Natomiast trzecie miejsce zdobyła klasa 2 MLO/POLO w składzie: Ania Rogulska, Natalia Ratyńska, Natalia Malinowska.

Organizatorki turnieju Panie Maja Frąckowiak i Agnieszka Kałuża-Horbaczewska dziękują wszystkim wychowawcom klas za to, że w tak aktywny sposób włączyli się ze swoimi podopiecznymi w działania konkursowe, szanownemu jury, klasie 2 A PLO, 2 MLO, 2 POLO, 1 B PLO za pomoc przy organizacji imprezy oraz Sarze Wencel z klasy 2 LP, która robiła zdjęcia w czasie zmagań konkursowych.