Szkoła dobrego wychowania

Informacje o konkursie

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół Informatycznych oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego otrzymały Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Przypominamy, że nasze całoroczne działania, których uwieńczeniem był szkolny Turniej Savoir-vivre zostały wzorowo ocenione przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu - Studium Prawa Europejskiego.

Zespół Szkół Informatycznych i Szkoła Mistrzostwa Sportowego zdecydowały się walczyć o tytuł "Szkoły Dobrego Wychowania".

Tym samym przystąpiły do Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem konkursu jest zapoznanie młodzieży ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie szereg zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem otrzymania tytułu "Szkoła Dobrego Wychowania" jest uzyskanie co najmniej 80% punktów. Zadania, które chcielibyśmy zrealizować w naszej placówce to:

  • stworzenie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Wychowania
  • zorganizowanie konkursu wiedzy "Mistrz Savoir Vivre"
  • stworzenie plakatów na temat "Mój wygląd świadczy o mnie"
  • stworzenie prac pisemnych "Moje zachowanie świadczy o mnie"
  • międzyklasowe inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników...
  • przeprowadzenie godzin wychowawczych podejmujących tematykę Savoir Vivre

Warto dodać, że w naszej szkole tego typu działania nie są realizowane po raz pierwszy. Turnieje Dobrych obyczajów to nasza szkolna tradycja, odbywały się one regularnie począwszy od maja 2010, kolejne edycje były realizowane w: kwietniu 2011, czerwcu 2012, kwietniu 2014 oraz czerwcu 2015. Zdjęcia z konkursów są dostępne w galerii naszej szkoły.