mgr Lelakowska Maria

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – Matematyka z Informatyką (2005)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – szkolenie „Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnym z matematyki w formule od roku 2014/2015” (2014)
 • Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lupa – kurs „Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności nauczania (2014)
 • Centrum Edukacji Technik – kurs „Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w zawodzie nauczyciela – co robią skuteczni nauczyciele, że są skuteczni?” (2013)
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – sesja „e-ocenianie prac egzaminu gimnazjalnego z matematyki 2013 z wykorzystaniem oprogramowania scoris Assessor” (2013)
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna – szkolenie „dla Egzaminatorów z zakresu oceniania prac egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem oprogramowania scoris Assessor” (2013)
 • Wydawnictwo Operon – kurs „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE” (2013)
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku  – kurs „Edukacyjna Wartość Dodana jako wskaźnik efektywności nauczania” (2012)
 • Pomorskie Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji Matematycznej – warsztaty szkoleniowe „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w wieku gimnazjalnym – metody i narzędzia” (2012)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminator części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Profilaktyczne działania szkoły wobec agresywnych zachowań uczniów i nadużywania nowych środków psychoaktywnych” (2011)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2011)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego” (2011)
 • Oddział Polskiego Centrum Mediacji w Słupsku – szkolenie „mediator szkolny” (2009)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Niedostosowanie społeczne młodzieży w okresie dorastania i wynikające z tego zagrożenia” (2009)
 • Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych – kurs „Przygotowanie nauczycieli gimnazjów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu KPRM: komputer dla ucznia” (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Budowanie pozytywnych relacji i osiąganie sukcesów w komunikacji interpersonalnej” (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Zachowania samobójcze młodzieży – diagnoza i pomoc psychologiczna” (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji – kurs „Pomoc przedmedyczna w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia” (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Podstawy pomiaru dydaktycznego” (2008)
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr „ATENA” – kurs „Kierownik wycieczek szkolnych” (2008)
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – kurs „Jak wykorzystywać wyniki egzaminu gimnazjalnego w szkole” (2007)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Wykorzystywanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz badań osiągnięć uczniów w doskonaleniu pracy szkoły” (2007)
 • Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Słupsku – kurs „Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych” (2007)
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku – kurs „Jak oceniać aby motywować? Ocenianie kształtujące” (2007)
 • Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy „WIEDZA” w Słupsku – kurs „Wychowawca placówek wypoczynku” (2004)

Osiągnięcia:

 • Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie KARAOKE organizowanego w  klubie „miami nice” w Słupsku
 • Zajęcie trzeciego miejsca w konkursie „Mam talent” organizowanego w naszej szkole
 • Wyróżnienie za udział w konkursie dla nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych oraz Szkoły mistrzostwa Sportowego za najlepszy scenariusz lekcji wychowawczej dotyczącej przemocy
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (nauczyciel mianowany)

Zainteresowania:

 • słuchanie muzyki
 • śpiewanie
 • czytanie książek psychologicznych
 • sport (pływanie, koszykówka, jazda na rowerze)
 • organizowanie i udział w różnych akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących
 • kreatywne hobby

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Łosińska Aneta

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna  w Słupsku – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy; kierunek: Matematyka – specjalność nauczycielska (2003)
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – Wydział Filologia Germańska; kierunek: filologia germańska metodyczna (2008)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Stopień nauczyciela mianowanego
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu języka niemieckiego
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu matematyki
 • Pomiar dydaktyczny I – go stopnia
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Wykorzystywanie w nauczaniu nowoczesnych metod technologii informacyjnej
 • Z matematyką w świat finansów
 • Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Deutsch als Fremdsprache und die Unterrichtsgestaltung bei verschiedenen Altersgruppen

Osiągnięcia:

 • Dwukrotnie III miejsce i raz II miejsce w konkursie „Wymyśliłem ciekawe zadanie na Ligę Matematyczną” organizowanym przez  Akademię Pomorską
 • Tytuł Przyjaciela Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności” i Ligii Matematycznej
 • Tytuł „Nauczyciel z klasą”
 • Innowacja pedagogiczna: „Niemcy, Austria, Szwajcaria bliższe nam”

Zainteresowania:

 • film
 • podróże
 • sport (żeglarstwo, tenis, jazda na nartach i snowboardzie)
 • kulinaria

Kontakt:

Wstecz

 

dr Majewski Marek

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku - magister geografii (1996)
 • Uniwersytet Warszawski - doktor nauk o Ziemi (2006)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • adiunkt w Instytucie Geografii i Studiów Regionalnych AP w Słupsku

Osiągnięcia:

 • zwycięzca konkursu na najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii obronioną w 2006 roku
 • Autor książki ,,Rozwój form i procesów stokowych w rynnie jeziora Jasień w późnym vistulianie i holocenie’’. AP w Słupsku,  2013.
 • Autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie z listy filadelfijskiej: Human impact on Subatlantic slopewash processes and landform development at Lake Jasień (northern Poland). Quaternary International 324 (2014), s. 56-66.

Zainteresowania:

 • geografia
 • podróże
 • fotografia
 • sport

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Majcherska Karolina

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Szczeciński - Wydział Humanistyczny, kierunek: filologia angielska, specjalność: nauczycielska (2007)
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oddział w Słupsku, kierunek: filologia angielska, specjalność: translatoryka (2009)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Stopień nauczyciela mianowanego
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu języka angielskiego
 • Egzaminator egzaminów międzynarodowych Cambridge ESOL
 • Koordynator do spraw organizacji egzaminów TELC

Zainteresowania:

 • literatura
 • muzyka
 • języki obce

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Ostrowski Piotr

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – geografia (1991)
 • Studia fakultatywne – wychowanie fizyczne (1991)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • instruktor badminitona (1991)
 • instruktor koszykówki (1999)
 • sędzia koszykówki I klasy
 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych – szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (1999, 2000)

Osiągnięcia:

 • Odznaczony przez Prezydenta RP„Medalem Brązowym za długoletnią służbę” 2010
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska 2008
 • Nagrody Dyrektora Szkoły w latach 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2009
 • Zwycięstwo w Plebiscycie Głosu Pomorza „Najlepszy nauczyciel wychowania fizycznego” w roku 2005
 • Nagrodę ZM SZS w Słupsku za pracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego 1999
 • Uhonorowany Statuetką Św. Mikołaj Biskupa w roku 2009 za „szczególne zaangażowanie, bezinteresowność, konsekwencję i troskę o los dzieci i młodzieży”
 • Sportowe
  • Wicemistrzostwo województwa pomorskiego  „Piątek piłkarskich” 2003
  • III miejsce w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w minikoszykówce dziewcząt 2005
  • Gimnazjada – Zwycięstwo w punktacji łącznej SOM 2007/2008, 2008/2009
  • Mistrzostwo Słupska:
   • piłka ręczna 2007/2008, 2008/2009
   • sztafety przełajowe 2008/2009, 2011/2012
   • tenis stołowy 2010/2011, 2011/2012
   • indywidualne biegi przełajowe 2011/2012
   • unihokej 2011/2012
  • Wicemistrzostwo Słupska:
   • piłka ręczna 2009/2010
   • siatkówka 2008/2009 i 2010/2011
   • unihokej 2007/2008
   • sztafetowe biegi przełajowe 2010/2011
   • indywidualne biegi przełajowe 2007/2008
   • lekkoatletyka 2007/2008
  • Koszykówka dziewcząt „Kadetki" - Mistrzostwa Polski drużyn Salezjańskich
   • Mistrzostwo Polski – 2008, 2010, 2011,
   • Wicemistrzostwo Polski POLSKI – 2006 i 2009,
  • Mistrzostwa Świata drużyn Salezjańskich
   • Wicemistrzostwo Świata – 2007

Zainteresowania:

 • sport
 • geografia

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Pietras Adam

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs instruktora piłki nożnej w Słupsku organizowany przez PZPN Podokręg w Słupsku (2004)
 • Studia podyplomowe Trenera Drugiej klasy z piłki nożnej. AWFiS w Gdański (2007)
 • Konferencja teoretyczno - metodyczna na temat: ,,Szybkość w piłce nożnej''. Gdańsk (2005)
 • Warsztaty Trenerskie z tematami zajęć: ,,Trening bramkarski - zasób ćwiczeń Michał Chamera. Słupsk (2009)
 • Warsztaty Trenerskie z tematami zajęć: ,,Trening techniczno - taktyczny w formie gier, Krzysztof Słabik. Słupsk (2009)
 • Warsztaty Trenerskie Lechii Gdańsk z tematami: ,,Atlas ćwiczeń piłkarskich dla dzieci'' oraz ,,Teoria ataku szybkiego i nauczanie w praktyce''. Gdańsk (2010)
 • Warsztaty Trenerskie Arki Gdynia z tematami: ,,Jednostka treningowa doskonaląca podania dolne'' oraz ,,Zasób gier doskonalących szybkie działanie w kontakcie z przeciwnikiem''. Gdynia (2010)
 • Cykl spotkań ,,Idea sportu pozytywnego'' lekcja pokazowa: Doskonalenie elementów technicznych - uderzenia piłki, prowadzenie, drybling, odbiór piłki. Słupsk (2010)
 • Konferencja metodyczno - szkoleniowa na temat: ,,Uzupełniamy wiedzę praktyczną''. Gdańsk (2010)
 • Konferencja Trenerów ''Lech Football Coaching Conference 2011''. Poznań (2011)

Osiągnięcia:

 • Mistrz województwa Pomorskiego w Ogólnopolski Turnieju piłki nożnej Coca Cola Cup z SMS Słupsk rocznik 1994.
 • 5 miejsce w Mistrzostwach Polski w Ogólnopolskim Turnieju Piłki nożnej Coca Cola Cup z SMS Słupsk rocznik 1994.
 • 5 miejsce w rozgrywkach Makroregionu ,,Pomorze'' Junior B Gryf Słupsk.

Zainteresowania:

 • Sport i turystyka
 • Muzyka i film
 • Czytanie książek

Kontakt:

Wstecz

 

mgr inż. Piniaha Magdalena

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski kierunek Zootechnika (2012)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Studia inżynierskie na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności UWM (2013)

Zainteresowania:

 • muzyka
 • podróże
 • narciarstwo
 • kajakarstwo

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Prokop Alicja

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – magister geografii (1980)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe „Ekologia, etyka, technika” (2002)
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego, Certyfikat ukończenia Seminarium Europejskiego „Programy pomocowe w zakresie edukacji” (2003)
 • nauczyciel dyplomowany (2003)
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu geografii (2006)

Osiągnięcia:

 • Konkursy:
  • I miejsce ucznia w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym (1994)
  • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego (1992,1997)
  • uczennica ZSI laureatką konkursu Urzędu Miejskiego pod patronatem Prezydenta Miasta „Słupsk w Europie – szanse i zagrożenia” (2002)
 • List gratulacyjny od Kuratora Oświaty i Wychowania za sukcesy odnoszone w pracy z uczniami zdolnymi (1994)
 • programy autorskie – edukacja regionalna i edukacja europejska (1999)
 • współautor zeszytu ćwiczeń do edukacji regionalnej wydawnictwa LenArt (2001)
 • Publikacje:
  • Scenariusz lekcji otwartej „Kaszubi – ich tradycje i zwyczaje”, INFORMATOR OŚWIATOWY, Biuletyn ODN 2/2003
  • Artykuł „Poznawanie regionu”, INFORMATOR OŚWIATOWY, Biuletyn ODN 3/2003
 • Złota Odznaka ZNP (2011)

Zainteresowania:

 • sport i turystyka kwalifikowana (srebrna Odznaka Turystyki Pieszej i brązowa Turystyczna Odznaka Kajakowa)
 • regionalizm i europeistyka
 • podróże zagraniczne

Kontakt:

Wstecz

 

dr Rosa Michał

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne w zakresie dyscypliny artystycznej rzeźba (2002)

Osiągnięcia:

 • I nagroda w konkursie im. Stanisława Witkiewicza, Słupsk 1987
 • II nagroda w konkursie na projekt pomnika Eugeniusza Kwiatkowskiego, Słupsk 1988
 • Grand Prix w konkursie „Barwy dźwięku”, Słupsk 1988
 • Pomnik Kolejarzy Ofiar Faszyzmu, brąz-kamień, Toruń 1974
 • Pomnik w hołdzie pomordowanym Fort VII, brąz-kamień, Toruń 1976
 • Pomniki Ludwika Rydygiera, brąz-kamień, Toruń 1978
 • Pomnik „Barbarka”, brąz-kamień, Toruń 1979
 • Pomnik św. Franciszka w Darłowie 1995

Wstecz

 

mgr Rusakiewicz Marcin

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsk - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z resocjalizacją

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs trenera UEFA ,A’ (Gdańsk 2015)
 • Konferencja metodyczna -„Współczesne tendencje w szkoleniu bramkarzy piłki nożnej” 16 Maj 2013 Gdańsk
 • Konferencja metodyczna- „Dyspozycje siłowe w treningu piłkarza” 20-21 Grudzień 2013 Cetniewo – Władysławowo
 • Konferencja metodyczna -„ System szkolenia piłkarskiego w Holandii na przykładzie AFC Ajax Amsterdam i Ajax Online Academy” – 6-7 Grudzień 2014 Cetniewo- Władysławowo
 • Międzynarodowy kongres - „ All About Football” 10-11 Czerwiec 2015 Wrocław
 • Konferencja Szkoleniowa PZPN dla Trenerów UEFA PRO i UEFA A 12-13 Lipiec 2015 Biała Podlaska
 • Kurs Pierwszej Pomocy

Zainteresowania:

 • Sport
 • Kuchnia
 • Motoryzacja

Wstecz

 

mgr Rzeppka Julita

Wykształcenie:

 • Politechnika Koszalińska - Instytut Wzornictwa - Specjalność: Projektowanie Wnętrz

Kwalifikacje:

 • nauczyciel kontraktowy
 • kurs doskonalenia nauczycieli
 • neurolingwistyczne programowanie NLP w zawodzie nauczyciela
 • kurs decoupage

Zainteresowania:

 • design
 • architektura wnętrz
 • muzyka
 • taniec

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Skumiał Tatiana

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku - filologia polska z kulturoznawstwem, specjalność teatralno-filmowa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - przygotowanie pedagogiczne
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - technika i plastyka

Zainteresowania:

 • plastyka teatralna
 • street working

Wstecz

 

mgr Skwarek Monika

Wykształcenie:

 • Akademia Pomorska w Słupsku - Matematyka z Informatyką , spec. nauczycielska (2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs doskonalący „Edukacja dla przyszłości. Doradztwo edukacyjno - rozwojowe” organizowany przez wyd. Operon (2016)
 • Kurs doskonalący „Zostań mistrzem gry ! Grywalizacja w edukacji” organizowany przez wyd. Operon (2016)
 • Kurs doskonalący „Pokolenie Z – czy potrafisz rozmawiać ze swoim uczniem” organizowany przez wyd. Operon (2016)
 • Kurs doskonalący „Coaching w edukacji” organizowany przez wyd. Operon (2016)
 • Kurs: Kierownik Wycieczek Szkolnych organizowanym przez Instytut Szkoleniowy MED -ANEST (2016)
 • Szkolenie „Wykorzystanie narzędzi TIK” organizowane przez ODN w Słupsku (2015)
 • Warsztaty Kreatywności – motywacja uczniów organizowane przez Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy w Gdyni (2015)
 • Kurs doskonalący „Burza w szklance wody? – o problemach dojrzewającej młodzieży” organizowany przez wyd. Operon (2015)
 • Szkolenie „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń. Rola nauczyciela w rozwijaniu zdolności, twórczego potencjału i kreatywności ucznia w szkole” organizowane przez IDN „Solidarność”  w Słupsku (2015)
 • Spotkanie metodyczne „ Matematyk, czyli kto?” organizowane przez wyd. Nowa Era w Słupsku  (2014)
 • Szkolenie „Nowa podstawa programowa i obowiązkowa matura z matematyki – czyli szkoła ponadgimnazjalna u progu reformy programowej” organizowane przez wyd. Nowa Era (2013)
 • Kurs doskonalący „Motywowanie uczniów do efektywnej pracy w ramach Zespołu Liderów Jakości Szkół Ponadgimnazjalnych” organizowany przez MODM w Słupsku (2012)
 • Spotkanie metodyczne „ Nowy egzamin gimnazjalny z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” (2012)
 • Kurs doskonalący „Kompetencje i osobowość nauczyciela pracującego z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowany przez MODM w Słupsku (2012)
 • Warsztaty „Awans zawodowy nauczyciela – aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji awansowej” organizowany przez ODN w Słupsku  (2011)
 • Spotkanie metodyczne „ Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły” organizowane przez ODN w Słupsku i wyd. Operon (2011)
 • Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w  Słupsku – „Stres zawodowy w pracy nauczyciela, czyli jak panować nad emocjami podczas trudnej rozmowy z uczniem” (2011)
 • Kurs doskonalący „ Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju osobistego” organizowany przez ODN w Słupsku (2011)
 • Kurs doskonalący „ Modele pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowany przez ODN w Słupsku (2011)
 • Spotkanie metodyczne „ Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” (2011)
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela - nauczyciel kontraktowy (2012);

Osiągnięcia:

 • certyfikat trenera drużyn Odysei Umysłu
 • II miejsce w szkolnym konkursie „Na najsympatyczniejszego nauczyciela 2016 roku”,
 • Oskar ZSI i SMS w kategorii „Bratnia dusza”
 • najżyczliwszy nauczyciel roku 2015
 • innowacja pedagogiczna: „Innowacyjne nauczanie matematyki z Geogebrą”

Zainteresowania:

 • sport (rower, basen, jogging)
 • gotowanie
 • literatura/thriller

Kontakt:

Wstecz

 

lek. wet. Stawińska-Sikorska Dominika

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie - Wydział Medycyny Weterynaryjnej (2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs pedagogiczny (2015)
 • specjalizacja choroby ryb (w toku)
 • specjalizacja epizootiologia i administracja weterynaryjna

Osiągnięcia:

 • Od 2011 pracownik inspekcji wetertynaryjnej

Zainteresowania:

 • choroby zakaźne zwierząt, choroby ryb

Wstecz

 

podinsp. mgr Stefański Robert

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku  – pedagogika ogólna (2006)
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  – oficer dyplomowany, administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego (1999)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku (2011)

Zainteresowania:

 • turystyka
 • fotografia

Kontakt:

Wstecz

 

mł. insp. w st. spoczynku mgr Straszak Krzysztof

Wykształcenie:

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku – pedagogika resocjalizacyjna (2005)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (1998)
 • kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku (2011)
 • Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku - szkolenie podstawowe strażników gminnych/miejskich (2014)
 • Instruktor strzelectwa sportowego

Zainteresowania:

 • literatura
 • sport

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Sznigirewicz Tomasz

Wykształcenie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. – wychowanie fizyczne (1992)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – podyplomowe studia trenera II klasy (2007)

Osiągnięcia:

 • V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski „piątek” piłkarskich (1996)
 • III miejsce w Pomorskiej Lidze Juniorów Starszych – p. nożna (2005, 2008)
 • II miejsce w Pomorskiej Lidze Juniorów Starszych – p. nożna (2007)

Zainteresowania:

 • sport (piłka nozna)

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Tomaszewska Ewa

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – ukończone studia podyplomowe w zakresie biologii
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – tyt. magistra biologii
 • 2 – letnie studium przedmiotowo — metodyczne biologii i mikrobiologii zorganizowane przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1996 – Nauczyciel biologii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku
 • od 1996 – Nauczyciel biologii w Zespole Szkół Katolickich w Słupsku
 • 1983 – 1986 – Nauczyciel biologii w Zespole Szkół Medycznych w Słupsku
 • Czynny weryfikator, egzaminator w latach 2005 - 2015

Nominacje, nagrody i wyróżnienia:

 • 6 kwiecień 2000 r.— nominacja do stopnia nauczyciela mianowanego
 • 17 lipiec 2001 do stopnia nauczyciela dyplomowanego
 • Nagroda Prezydenta Miasta Słupska nadana dwukrotnie
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka Solidarności

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Metodyczne „Pracuję dla siebie”, tyt. Trener Przedsiębiorczości
 • Szkolenie „Jak korzystać z prawa oświatowego?” Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz Szwedzkiego Związku nauczycieli Lararforbundet
 • Szkolenie „Profilaktyka Uzależnień” zorganizowane przez Wojewódzką Poradnię Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Środków Odurzających w Słupsku
 • Kurs „POMIAR DYDAKTYCZNY” zorganizowany prze ODN
 • Kurs z zakresu energetyki i techniki jądrowej
 • Kurs bakteriologii zorganizowany przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego
 • Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie Programu Edukacyjnego dla Dorosłych MERKURY z pięciu przedmiotów: ekonomia, zarządzanie, handel I, handel II, przedsiębiorczość
 • Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie Programu Edukacyjnego dla Dorosłych MERKURY z pięciu przedmiotów: marketing I, marketing II, turystyka, logistyka i zakupy, techniki sprzedaży,
 • cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości w ramach programu „Ekonomia w Szkole”
 • Ukończenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych „Bezpieczne finanse”
 • Ukończenie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli pt. „Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego” w Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”
 • Uczestnictwo w szkoleniu rady pedagogicznej na temat „ADHD - zespól nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”
 • Szkolenie doskonalące w zakresie: „Doskonalenie jednolitego sprawdzania prac maturalnych i prawidłowego formułowania modeli odpowiedzi”. Zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku
 • Kurs „Na północy stop cyberprzemocy”

Zainteresowania:

 • sport
 • krzyżówki
 • gry planszowe
 • dobra książka

Wstecz

 

mgr Walczak Ewelina

Wykształcenie:

 • Uniwesytet Szczeciński - filologia polska

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Egzaminator maturalny OKE z zakresu języka polskiego
 • Instruktor choreografii

Osiągnięcia:

 • Projekt edukacyjny Chrześcijaństwo i jego ojcowie
 • Publikacje prasowe
 • Liczne kursy i szkolenia z zakresu języka polskiego, pedagokiki, psychologii oraz egzaminow maturalnch z języka polskiego

Zainteresowania:

 • historia sztuki
 • literatura
 • kultura Włoch
 • balet

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Wanat Tadeusz

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku – Historia (1998)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Akademia Wychowania Fizycznego Gdańsk - Wychowanie fizyczne (2007)
 • Trener II klasy w piłce nożnej (2000)

Osiągnięcia:

 • Rodzina

Zainteresowania:

 • Rodzina

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Wojcieszek Anna

Wykształcenie:

 • Politechnika Koszalińska - Projektowanie Wnętrz i Wystaw

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Liczna wystawy zbiorowe, w tym jedna indywidualna
 • Uczestniczka i laureatka konkursów projektowych
 • Autorka i wykonawca witraży kościelnych w Gdańsku i Szczeglinie

Wstecz

 

Zając Robert

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie - Stosunki Międzynarodowe, Administracja europejska

Dodatkowe kwalifikacje:

 • instruktor nauki jazdy,
 • kierownik wycieczek szkolnych,
 • certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób,
 • kurs ochrony danych osobowych w oświacie,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zainteresowania:

 • motoryzacja,
 • sport.

Kontakt:

Wstecz

 

mgr Żaketa Tadeusz

Wykształcenie:

 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową (2011)

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Polski Związek Piłki Nożnej – Szkoła Trenerów w Warszawie  – kurs trenera UEFA A (2011)
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – kurs trenera I klasy w piłce nożnej (2008)

Zainteresowania:

 • kuchnia
 • sport

Kontakt:

Wstecz

 

 

Adres

Zespół Szkół Informatycznych
ul. Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Kontakt

Telefon: (0-59) 8456070
e-mail: sekretariat[at]zsi.slupsk.pl