Zaczytana szkoła

Informacje o konkursie

Z wielką przyjemnością informujemy, iż Zespół Szkół Informatycznych oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego otrzymały Certyfikat Zaczytanej Szkoły. Przypominamy, że nasze wielomiesięczne działania zostały wzorowo ocenione przez organizatorów ogólnopolskiego konkursu - Studium Prawa Europejskiego.

Zespół Szkół Informatycznych oraz Szkoła Mistrzostwa Sportowego biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Zaczytana szkoła organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty "Zaczytana Szkoła" oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zadania konkursu: "Zaczytana Szkoła"

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu/olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą "Szkolny Mistrz Czytelnictwa". Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przeprowadzenie debaty wśród uczniów "Książka naszym przyjacielem". Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. "Moje zakończenie" - konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. "Zaczytana szkoła". Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą "Czytanie łączy pokolenia". Szkoła może zaprosić rodziców i dziadków do wspólnego czytania wybranych pozycji z dostosowaniem do wieku uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych recenzji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  9. Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie "Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym", który w okresie od 19.06.2017 r. do 26.10.2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).