Współpraca

Współpracujące uczelnie wyższe

  • Akademia Pomorska w Słupsku,
  • Współpraca z:
    Instytutem Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku,
    Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - porozumienie