Współpraca

Inne

  • Szkoła Policji w Słupsku,
  • Komenda Miejska Policji w Słupsku,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
  • Witamina D - firma projektowa
  • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Słupsku - porozumienie
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców - Łukasz Lisik