Erasmus+

Konferencja

Nasze nauczycielki Pani Aneta Łosińska oraz Pani Monika Skwarek miały przyjemność wystąpić na konferencji pt. "Przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów Erasmus+ przez szkoły/placówki województwa pomorskiego". Seminarium zostało zorganizowane w ramach #ErasmusDays, które odbywają się w dniach 12-13 października 2018 r. na terenie całej Europy. #ErasmusDays jest inicjatywą mającą na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Przypomnijmy nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach akcji "Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017". Projekt, który złożyliśmy, nosił tytuł "Uczniowie ZSI obywatelami Europy". Zgodnie z założeniami naszego projektu sześciu przedstawicieli szkoły skorzystało z dwutygodniowych zagranicznych kursów doskonalących m.in. kompetencje zawodowe oraz metodyczno-językowe. I tak też na konferencji chętnie dzieliliśmy się naszym doświadczeniem i zdobytą wiedzą. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu przedsięwzięciach.