Erasmus+

Cele i opis

Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach akcji "Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017". Projekt, który złożyliśmy, nosi tytuł "Uczniowie ZSI obywatelami Europy". Przyznane dofinansowanie wynosi 16 tysięcy euro! Zgodnie z założeniami naszego projektu sześciu przedstawicieli szkoły skorzysta z dwutygodniowych zagranicznych kursów doskonalących m.in. kompetencje zawodowe oraz metodyczno-językowe. Beneficjentami programu Erasmus+ w naszej szkole są: panie: Monika Stępnik, dyrektor szkoły, Marzena Łach, dyrektor szkoły, Ewelina Walczak, nauczycielka języka polskiego, Aneta Łosińska, nauczycielka języka niemieckiego, Monika Skwarek, nauczycielka matematyki oraz pan Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki i informatyki. Nasi reprezentanci będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe w następujących krajach europejskich: Wielka Brytania, Irlandia, Malta i Niemcy. Projekty realizowane w ramach akcji "Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017" w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Najważniejszymi celami projektu są:

  • Podniesienie umiejętności językowych pracowników
  • Promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności
  • Promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej
  • Rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości uczniów
  • Unowocześnienie programów nauczania i ich dopasowanie do potrzeb i możliwości uczniów
  • Wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej (np. technologii informacyjno-komunikacyjnych, narzędzi online itp.)
  • Wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu
  • Zachęcenie uczniów do nieustannego kształcenia się (formalnego i pozaformalnego)
  • Zwiększanie wrażliwości na różnorodność społeczną, językową i kulturową

Regulamin rekrutacji jest dostępny u Koordynatora projektu.