Czas na zdrowie

O projekcie

Uczniowie 2 klasy Technikum Weterynarii pod opieką Pani Moniki Skwarek od 21.04.2017 roku do końca czerwca 2017 roku uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. "Czas na zdrowie".

Cel główny:

powszechna edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie wiedzy nt.: rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
  • organizacja Festynu Zdrowia, czyli praktyczne promowanie postaw prozdrowotnych oraz żywności ekologicznej, jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Projekt składał się z dwóch etapów:

  • pierwszy - przygotowawczy polegał na powołaniu 10-osób (drużyny koordynatorów/pomysłodawców), którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mieli za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej.

W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali scenariusz planowanego Festynu Zdrowia - m.in. zdobyli wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy, przyszykowali się do promocji wydarzenia w społeczności lokalnej.

  • drugi - polegał na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców wsi/miasta, władz lokalnych, specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy).

Jednak kluczowym elementem konkursu był Festyn Zdrowia składający się z trzech modułów:

  • Pierwsza część to pokaz serii filmów pt. "Śmietnik w mojej głowie" mówiących o stereotypach dotyczących żywienia oraz pokaz spotów promujących żywność ekologiczną i tradycyjną sfinansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Drugim elementem było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i degustacja poczęstunku przygotowanego z produktów ekologicznych i regionalnych.
  • Trzecim elementem była organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Po każdym z etapów młodzież sporządzała obszerne sprawozdanie do oceny.