Egzaminy

Wyniki egzaminów

Maturalne wskaźniki w ewaluacji pracy szkoły ponadgimnazjalnej

Wskaźnik EWD pokazuje wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne, czyli inaczej efektywność nauczania w szkole w zakresie sprawdzanym egzaminem zewnętrznym.

Z wykresów wynika, że szkoła nasza kładzie olbrzymi nacisk na wstępne testy egzaminacyjne. Poprzez odpowiedni dobór metod nauczania staramy się wykorzystać optymalny potencjał naszych uczniów. Zatem oczywistym jest, że ich rozwój i postępy w nauce ewidentnie przekładają się na wyniki egzaminów zewnętrznych (o czym świadczy dodatnie EWD).

Egzamin w części humanistycznej

Szkoła zarówno pod względem efektywności nauczania, mierzonej trzyletnim EWD, jak i w zakresie wyników egzaminacyjnych z części humanistycznej rozpatrywanych w trzyletnim okresie czasu, ma przeciętne (średnie) wyniki. Należy ona do najczęstszej grupy szkół w Polsce, o średnim EWD i średnich wynikach egzaminacyjnych. Należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z uczniami o profilu informatycznym i weterynaryjnym, gdzie przedmiotami dominującymi będą zawsze przedmioty ścisłe.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013

Egzamin w części matematyczno-przyrodniczej

Szkoła pod względem efektywności nauczania, mierzonej trzyletnim EWD, jak i w zakresie wyników egzaminacyjnych z części matematyczno-przyrodniczej rozpatrywanych w trzyletnim okresie czasu, ma powyżej przeciętne wyniki. Szkoła pod względem nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykazuje ponadprzeciętną efektywność i osiągnięcia uczniów. Dodatnie EWD potwierdza fakt, że szkoła wykorzystała potencjał uczniowski na wejściu.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013