Egzaminy

Egzamin maturalny

e-deklaracja maturalna

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. e-deklaracji.

Jak złożyć e-deklarację?

Złożenie e-deklaracji maturalnej przez zdających egzamin maturalny w maju 2022 r. następuje w systemie ZIU. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Dyrektorzy mają możliwość wydrukowania loginów i haseł dla wszystkich zdających, których dane osobowe zaimportowali z SIO do SIOEO.

Dlaczego warto wdrożyć e-deklarację w szkole?

  • Korzyści dla dyrektora szkoły.
  • Korzyści dla zdającego.

Korzyści wdrożenia e-deklaracji

e-deklaracja umożliwi dyrektorowi szkoły:

  • zaoszczędzenie czasu. Nie trzeba przepisywać danych z papierowego formularza deklaracji. Wystarczy po sprawdzeniu deklaracji w SIOEO kliknąć przycisk „Przyjmij” i zadeklarowane przez zdającego przedmioty automatycznie zaimportują się do SIOEO;
  • zaoszczędzenie miejsca na dokumentację. Wydruk e-deklaracji mieści się na jednej stronie kartki A4;
  • wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędu, co może się zdarzyć przy ręcznym wpisywaniu przedmiotów wybranych przez zdającego.

e-deklaracja umożliwi zdającemu:

  • szybkie i sprawne wypełnienie deklaracji na komputerze lub telefonie,
  • zweryfikowanie, za jakie egzaminy musi wnieść opłatę,
  • wprowadzenie zmiany w e-deklaracji do czasu przyjęcia jej przez szkołę,
  • podgląd w ZIU do e-deklaracji, co pozwala na sprawdzenie, czy została przyjęta przez szkołę,
  • zapoznanie się z portalem, na którym zobaczy swoje wyniki po egzaminie.

Warto jeszcze w tym roku szkolnym skorzystać z tej możliwości, mimo złożenia przez zdających deklaracji wstępnych.