Dzień otwartej szkoły

Rok szkolny 2020/2021

02-03.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

15.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

12.11

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

17.12

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

04.03

Dzień otwartej szkoły - spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami i dyrekcją:

  • poinformowanie uczniów i rodziców o propozycjach ocen i ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego - klasy maturalne.
  • omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + szkoła podstawowa).

20.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.